TAPTE: Mahad Abib Mahamud kom til Norge i 2000, fikk statsborgerskap i 2008 men dette ble tilbakekalt i 2016. Mahamud gikk til sak, men tapte mot UNE og UDI våren 2017. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
TAPTE: Mahad Abib Mahamud kom til Norge i 2000, fikk statsborgerskap i 2008 men dette ble tilbakekalt i 2016. Mahamud gikk til sak, men tapte mot UNE og UDI våren 2017. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpixVis mer

Debatt: Statsborgerskap

Vi må få en frist for tilbakekall av statsborgerskap

En foreldelsesfrist vil tette et rettssikkerhetshull som i dag gir urimelige utslag for mennesker med sterk tilknytning til Norge.

Meninger

I november fremmet SV, MDG og Rødt forslag om å innføre foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap. Det båndet som etableres mellom stat og individ gjennom statsborgerskap, er så grunnleggende at det aldri bør kunne tilbakekalles.

Hvis du ikke er født norsk, kan det norske statsborgerskapet tilbakekalles hvis du «mot bedre vitende» har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til myndighetene. En manglende foreldelsesfrist resulterer i at mennesker som har bodd i Norge lenge, blir straffet for noe som ble sagt for mange år tilbake.

Uten foreldelsesfrist vil ervervede statsborgerskap kunne tilbakekalles til evig i tid. Hvis man derimot får norsk statsborgerskap automatisk ved fødselen vil man aldri stå i fare for å miste det.

Befolkningen deles i to klasser, hvor de med statsborgerskap ervervet etter søknad, blir stilt i en svakere rettsstilling enn de som fødes norske. Det er et paradoks at staten stiller strenge krav til språk- og samfunnskunnskapsopplæring ovenfor folk som vil bli norske statsborgere, samtidig som man uansett aldri vil stå like trygt som de av oss som er født med statsborgerskap.

Det er oppsiktsvekkende at det ikke allerede er foreldelsesfrist for tilbakekall. Til sammenlikning gjelder det foreldelsesfrister på en rekke andre rettsområder. På strafferettens område er det bare ved de alvorligste forbrytelser, som for eksempel drap, voldtekt og seksuell mishandling av mindreårige, at foreldelsesfrist ikke gjelder. Uriktige opplysninger ved søknad om opphold i Norge kan ikke sidestilles med slike forbrytelser.

Tyskland, Finland og Belgia har allerede en slik frist for tilbakekall.

At norsk statsborgerskap skal henge høyt er et uttalt mål fra regjeringen, og det stilles derfor strenge vilkår for erverv. Blant annet må man ha bodd i Norge i minst sju år og oppfylle høye inntektskrav. På alle stadier før statsborgerskap innvilges, har myndighetene adgang til å undersøke forholdene i saken, og en foreldelsesfrist oppfordrer myndighetene til å fatte riktige vedtak med en gang.

Unge Høyre og Unge Venstre er også for å innføre en foreldelsesfrist. Forhåpentligvis følger moderpartiene ungdomspartienes eksempel når forslaget behandles i Stortinget.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.