Vi må få et ombud

OMBUD for utviklingshemmede: Sammen med flere andre har jeg i lang tid kjempet for opprettelsen av et eget ombud for utviklingshemmede. Kåre Willoch og representanter fra flere ulike interesseorganisasjoner (som f.eks. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende) har vært støttespillere av uvurderlig verdi i denne kampen. Utallige møter med personer i det politiske system førte blant annet til et Dokument8-forslag. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) var høringsinstans i denne saken. Til min store skuffelse, ble forslaget nedstemt i Stortinget 6. mars av alle partier utenom FrP og KrF. Motstanderne påsto at målgruppens rettigheter skal overvåkes av det allerede eksisterende pasientombudet.

Det forundrer meg at de som påberoper seg å være Norges største interesseorganisasjon for de utviklingshemmede, NFU, gikk imot dette forslaget. Det er vanskelig for meg å forstå hvorfor de ikke vil støtte tiltak som så tydelig vil bidra til å øke livskvaliteten til utviklingshemmede og deres pårørende.

Jeg håper av hele mitt hjerte at NFU og deres politiske kontakter vil tenke seg om – enda en gang. Nå må de snart ta til fornuft og sørge for at våre barn får den særskilte omsorgen de rettmessig har krav på.