Boplikt: Vi må gjeninnføre boplikten for å hindre at boliger i Arendal blir fritidsboliger, mener Rune Sævre. Foto: © Øystein Søbye / NN / Samfoto
Boplikt: Vi må gjeninnføre boplikten for å hindre at boliger i Arendal blir fritidsboliger, mener Rune Sævre. Foto: © Øystein Søbye / NN / SamfotoVis mer

Vi må gjeninnføre boplikten i Arendal

Det er selgere og eiendomsmeglere som er tjent med høyere priser.

Meninger

Sommers tid er det godt å se at det er folk i de fleste hus og hytter i Arendal. Men vi ønsker at flest mulige hus har lys hele året, og at det er aktiviteter i boligene sommer som vinter. Da trenger vi å få tilbake boplikten i Arendal.

Det er viktig for hus og folk at man har både godt stell og tak over hodet. Bokvalitetene i vår kommune er gode, og vi må sikre at så mange som mulig har et godt bomiljø. Dette går på å ha holdninger til å bo trygt. Derfor ønsker SV: «å ha bebodde hus hele året ved å gjeninnføre boplikten»

Boplikten er et gode og viser en forpliktelse vi har i fellesskapet for å sikre bosetning i alle deler av kommunen. Det skal ikke være slik at deler av kommunen er for prioriterte grupper som først og fremst tenker på egen råderett og hva markedet verdsetter deres eiendom med.

Det er mange i eiendomsmarkedet som presser prisene opp. Eiendomsmeglere er på banen både i markedet og i politikken. De gir opplysninger om kjøp og salg av boliger i deler av kommunen som er uriktige og som har mange andre årsaker enn at markedet fungerer. Vi ser at solgte boliger i flere tilfeller er på veg til å bli feriesteder.

Det er et stort antall eldre boliger på salg i kommunen. Disse rundt 300 boligene tilhører folk som i mange tilfeller er på veg inn i nye leiligheter og hus. Det er mange nye felter som er under bygging og planlegging. Når vi ser at for eksempel Barbu - dessverre! - snart får en utbygging, er dette en mulighet forbeholdt de etablerte. Men det er nødvendig at også folk i etableringsfasen får muligheter. SV vil derfor: «ha tilgang til gode og billige boliger»

Det krever at vi må fokusere på hvor vi skal ha boliger og se det i sammenheng med skole, butikker og kommunikasjon; dette er viktig i et samfunn som tar klimautslippene på alvor. Det krever imidlertid også at boliger forblir boliger, og ikke går over til å bli fritidsboliger. Denne muligheten vil på sikt kunne utarme boligområdene, særlig i sjønær, eldre bebyggelse. Økt tilfang av kjøpere, og især kjøpere med økonomiske muskler, vil også bidra til at prisene øker. I dag, ett år etter opphevelsen av boplikten, ser vi ikke de store konsekvensene. På sikt vil de imidlertid helt sikkert vise seg.

Det er selgere og eiendomsmeglere som er tjent med høyere priser. Dette er grunnen til at det uttrykkes tydelig i en del boligannonser, og særlig for boliger i sjønær, eldre bebyggelse, at det ikke er boplikt. Det er vel ingen som tror at de gjør dette som et bidrag til folkeopplysningen?