Det som trengs, er å heve statusen til en hel yrkesgruppe, skriver kronikkforfatteren
Det som trengs, er å heve statusen til en hel yrkesgruppe, skriver kronikkforfatterenVis mer

Vi må heve lærerlønna

Det er det eneste effektive tiltaket for å rekruttere flere lærere.

Meninger

Om få år kommer det til å mangle flere tusen lærere. Dette til tross for at yrket er både spennende og utfordrende. Myndighetene har satt inn flere tiltak for å rekruttere flere lærere. Det er opprettet flere studieplasser, og de har igangsatt kampanjer som «Gnist» som går ut på å reklamere for, eller oppsnakke yrket. Disse tiltakene har hjulpet lite.

Etter mange feilslag for å få fatt i flere lærere, har regjeringen innsett at lønn er et virkemiddel for å heve statusen. «Superlærer», er det nye slagordet. Noen få utvalgte lærere som underviser i norsk og matematikk, skal få 48000 i lønnsøkning! Forskning viser at praktisk - estetiske fag som forming, musikk og gym virker inn på hvordan elever presterer også i teorifag. Hvilken betydning disse fagene har når det gjelder trivsel og mestring i livet ellers, kan ikke måles. Opplæringen må være allsidig. Å heve statusen til noen få av lærere som underviser i teorifag er billig! Bokstavelig talt er det et billig triks. Hva sier dette om holdningen til de andre fagene og lærerne?

Det som trengs, er å heve statusen til en hel yrkesgruppe. Gjennom økt lønn vil flere søke seg utdanning, fullføre, og søke undervisningsjobber. Det er nemlig et problem at mange lærere går over i andre yrker, fordi læreryrket er for dårlig betalt i forhold til mange yrker med like lang utdanning. Krav og forventninger fra foreldre og skolemyndigheter, gjør imidlertid at mange går over i andre yrker

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det trengs mennesker, blant dem menn som vil jobbe med elever i klasserommene. I gjennomsnitt ¼ av lærerne i barneskolen er menn. Det er alarmerende at så få velger et yrke som så mange hevder er viktig. Med å oppgradere noen få lærere, er det ikke utenkelig at noen av disse vil være menn. Menn som jobber mer utenfor klasserommet. Det er heller ikke urimelig at en slik «superlærerordning» vil føre med seg økt byråkrati.

I mange år og under flere regjeringer har det skjedd en ansvarsfraskrivelse i forhold til det å rekruttere flere og i særdeles flere menn til yrket. En nasjonal utdanningspolitikk krever at myndighetene også engasjerer seg i lønnsspørsmålet. Det har regjeringen for så vidt gjort med å lansere ideer som andre «karriereveier i skolen» og «superlærer». Men siden det verken fins «superadvokater» eller «supertannleger», tror jeg det er best å la det begrepet ligge. Det er ikke veien å gå når man skal heve statusen til et yrke. Man kommer ingen vei uten å heve lønna og dermed statusen til alle lærerne. Det er i klasserommene jobben gjøres.

Det er med fortvilelse jeg registrerer at blant mange tiltak man prøver ut i skolen, ikke prøver det eneste som vil være effektivt i forhold til å rekruttere flere lærere, nemlig et lønnshopp for hele yrkesgruppen.