STATSRÅD: Listhaug oppfører seg mer som ekskluderings- enn inkluderingsminister, skriver artikkelforfatteren. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
STATSRÅD: Listhaug oppfører seg mer som ekskluderings- enn inkluderingsminister, skriver artikkelforfatteren. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Vi må hjelpe Listhaug!

Hun makter ikke jobben sin.

Meninger

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug makter ikke jobben sin. Med en Høyre/Frp-regjering tar Norge imot flere flyktninger og innvandrere enn noen gang tidligere. Listhaug vinner likevel velgere med sin tøffe retorikk mot mennesker som flykter fra krig og mot frivillige som hjelper til når staten svikter.

Retorikken hennes bidrar samtidig til at det blir vanskeligere å bosette flyktninger som sitter i mottak og venter. Dette står i kontrast til Frps ønske om å hjelpe flyktningene der de er, i dette tilfelle her i Norge.

Frp-politikerne i kommunene fikk i fjor høst av Siv Jensen beskjed om å si nei til å bosette flyktninger. Det er en merkelig ansvarsfraskrivelse siden Frp-statsråder helt siden regjeringsskiftet i 2013 har hatt hovedansvar for flyktningpolitikken. Negative holdningene til bosetting lokalt kan føre til at unge mennesker blir mer traumatisert enn hva krig, vold, flukt og tap av familie allerede har ført til. Det blir mye dyrere for samfunnet på sikt enn å få dem bosatt og integrert så raskt som mulig.

Nå strever Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) med å få kommunene til å bosette enslige mindreårige asylsøkere. I Vestby kommune er vi bedt om å ta imot 10 i 2016. Vi mener det må være mulig å få til i en kommune med nesten 17.000 innbyggere og ca. 6.600 husstander.

Vestby MDG vil gjerne hjelpe Listhaug og stemmer i kommunestyret mandag 14. mars for at vi sier ja til disse 10 barna. Jeg har vært i kontakt med Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat), som har ansvaret for mindreårige under 15 år, og med IMDi. De forteller at mulighetene for bosetting er mange, både fosterhjem, vertskapshybler, husverter, og forskjellige former for bofellesskap.

Vi vil også oppfordre andre kommuner til å ta imot så mange enslige mindreårige som IMDi ber dem om.

Vestby MDG synes Listhaug oppfører seg mer som ekskluderings- enn inkluderingsminister. Likevel ønsker vi at hun lykkes i den vanskelig jobben hun har, og vi ber henne legge bort sin negative retorikk. Hun rammer ungdom som er i Norge, og som hun har ansvar for blir bosatt og godt integrert.

Med en mer positiv integreringsminister kan vi som lokalpolitikere, sammen med frivillige, gjøre en dugnadsinnsats. På den måten kan vi i kommunene bidra til å gjøre enslige mindreårige flyktninger til en ressurs for Norge.