Debatt: Regnskogfondet

Vi må kunne stå i politisk motvind

Brasils avtaler om å bevare regnskog må holdes. Slik som Norge også må holde våre forpliktelser om å støtte arbeidet.

KRYSTALLKLAR: FN er krystallklar på at vi må ta vare på det biologiske mangfoldet for å redde vårt eget livsgrunnlag.

Den norske regnskogsatsingen er verdens viktigste internasjonale initiativ til å støtte regnskogbevaring, skriver innsenderne. Her er statsminister Erna Solberg under sitt besøk hos et urfolksamfunni regnskogen i Amazonas i fjor. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
KRYSTALLKLAR: FN er krystallklar på at vi må ta vare på det biologiske mangfoldet for å redde vårt eget livsgrunnlag. Den norske regnskogsatsingen er verdens viktigste internasjonale initiativ til å støtte regnskogbevaring, skriver innsenderne. Her er statsminister Erna Solberg under sitt besøk hos et urfolksamfunni regnskogen i Amazonas i fjor. Foto: Tore Meek / NTB scanpixVis mer
Meninger

Å finne veien videre for den norske regnskogsatsingen blir en av de viktigste oppgavene for norsk klimapolitikk framover, skriver Dagbladets Geir Ramnefjell 22. mai. Vi kan ikke være mer enig. Men veivalget må bygge på gode analyser.

Bård Vegar Solhjell
Bård Vegar Solhjell Vis mer

Når Brasils miljøminister i forrige uke sa at han mener det norske bidraget til regnskogbevaring har vært bortkastet, er det ikke en analyse, men et politisk utspill. Det er uttrykk for en ny politisk situasjon under Brasils nye regjering.

Øyvind Eggen
Øyvind Eggen Vis mer

Brasils nye president, også kalt «Tropenes Trump», er ikke interessert i regnskogbevaring. Dette er ytterst kritisk også for den norske regnskogsatsingen – selv om størstedelen av de norske regnskogmidlene investeres i andre land, hvorav flere viser lovende politisk utvikling. At det for tida ser mørkt ut i Brasil, gjør ikke regnskogsatsingen mindre viktig.

Å bevare den halvparten av regnskog som fortsatt gjenstår, er absolutt nødvendig for klodens og menneskehetens framtid. Vi stanser ikke klimaendringene uten å bevare regnskogen. I tillegg er størstedelen av verdens biologiske mangfold, en uvurderlig ressurs for menneskeheten, konsentrert i regnskogene. FNs naturpanel er krystallklar på at vi må ta vare på det biologiske mangfoldet for å redde vårt eget livsgrunnlag.

Er den norske regnskogsatsingen et riktig svar på dette? Utvilsomt. Det er verdens viktigste internasjonale initiativ til å støtte regnskogbevaring, med ringvirkninger langt utover de norske økonomiske bidragene.

Har den vært effektiv? Stort sett ja. Riksrevisjonen har pekt på svakheter i forvaltningen og det har blitt gjort feilinvesteringer, men ingen faglige vurderinger gir grunnlag for å hevde at satsingen ikke har virket. Heller ikke Riksrevisjonen, som er mest opptatt av dokumenterte resultater. At noe ikke er dokumentert, betyr ikke at det ikke har skjedd.

Uavhengige evalueringer har vist at innsatsen har vært viktig og gitt resultater på mange områder. Studier peker også på at mye av det som er gjort hittil, legger grunnlag for enda bedre resultater i framtida – for dette er langsiktig arbeid. Derfor vil det være meningsløst å svekke innsatsen nå.

Det gjelder også i Brasil, men innsatsen må kanskje innrettes på andre måter.

Miljøministerens siste spill handler ikke bare om regnskogbevaring, men er en del av den brasilianske regjeringens agenda for å svekke urfolks rettigheter og det sivile samfunn, inkludert miljøorganisasjoner. Det var den delen av det norskstøttede Amazonasfondet som går til slike formål, som var gjenstand for miljøministerens tirade sist uke. Resten av fondet går stort sett til lokale og regionale myndigheter, og disse er etter alt å dømme fortsatt interessert i å bevare regnskog med norsk støtte.

Den videre innsatsen må derfor ta i betraktning at det fortsatt er stor vilje til regnskogbevaring i Brasil, selv om de nasjonale politiske vinder har snudd.

Samtidig er de viktigste agentene bak regnskogbevaring under enormt press. Det gjelder særlig urfolk som bor i skogen og tar vare på den til nytte for oss alle, men også miljøorganisasjoner og andre sivilsamfunnsorganisasjoner. Den nye regjeringen arbeider aktivt for å delegitimere disse. Lykkes den i dette, mislykkes vi med regnskogbevaring. Vi kan ikke svikte dem nå.

Norges svar til Brasil må i første omgang være å insistere på at inngåtte avtaler skal holdes. Brasil har inngått forpliktelser overfor Norge om å bevare regnskog, og Norge må ivareta sine forpliktelser til å støtte arbeidet.

I neste omgang må Norge være klar til å respondere på en ny politisk situasjon, med særlig vekt på å sikre rettigheter og handlingsrom for urfolk og sivilsamfunnsorganisasjoner slik at de fortsatt kan ivareta sin avgjørende rolle i regnskogbevaring.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.