Debatt: Kunst og innkjøpsordningen

Vi må snu modernismens monopol

KORO, statens etat for utsmykking, gir nesten aldri et offentlig oppdrag til klassisk figurative. Mens vi som er så heldige å selge litt av vår produksjon, likevel må være med på å sponse utsmykningsordningen, gjennom kunstavgift og skatter.

PROBLEMATISK: Kulturrådets stipendkomité for billedkunstnere består utelukkende av modernister. Dette er problematisk for da har ikke klassisistene like muligheter som modernistene, skriver William Heimdal. Her er han og kunstnerne Dag Hol, Trine Folmoe, Vebjørn Sand og Kaja Norum på Stortinget for å tale sin sak i møte med representanter fra Frp i juni. Foto: Anders Grønneberg
PROBLEMATISK: Kulturrådets stipendkomité for billedkunstnere består utelukkende av modernister. Dette er problematisk for da har ikke klassisistene like muligheter som modernistene, skriver William Heimdal. Her er han og kunstnerne Dag Hol, Trine Folmoe, Vebjørn Sand og Kaja Norum på Stortinget for å tale sin sak i møte med representanter fra Frp i juni. Foto: Anders GrønnebergVis mer
Meninger

I april sendte Frp's Silje Hjemdal et skriftlig spørsmål til kulturministeren hvor hun spør hva hun vil gjøre for motvirke at klassisk figurative malere holdes utenfor utsmykningsoppdrag og stipendordninger. Kulturministeren kommer med en lang rekke figurative kunstnere (modernister), deriblant britiske Tracey Emin.

Odd Nerdrum skriver i sin kronikk 5. juni, at man må gå til roten av problemet i den fraværende likestillingen mellom klassiske og modernistiske malere, nettopp universitetsutdannelsen til kunsthistorikerne. Nerdrum kritiserer Grandes svar i sin seineste kronikk, hvor han mener Grande må ha rådført seg med en Kunsthistoriker.

I etterkant av stortingsmøtet mellom en rekke klassiske malere og Frp sier kunstkritiker Kjetil Røed til Dagbladet at det er paradoksalt at Frp støtter de klassisk figurative, at grunnen til at vi ikke får utdelt offentlige utsmykningsoppdrag er fordi vi ikke bøyer oss for tidsånden, og at vi gjør naturen ufarlig, naturromantisk, idylliserende og kitschy. Røed demonstrerer akkurat hva Nerdrum skriver i sin kronikk – nettopp at kunsthistorie-faget er dominert av modernister – eller kantianere. Tidsånden Røed refererer til kommer fra filosofen G.F. Hegel, som igjen var svært påvirket av Immanuel Kant, og det er Kant og Hegel som la grunnlaget for modernismen, som Nerdrum også forteller om i dybde i sitt 40 minutter lange foredrag om modernistisk kunst, som du kan finne på YouTube.

Kjetil Røed skriver også at vi gjør naturen ufarlig, naturromantisk, idylliserende og kitschy, og at det dermed blir svulstig og pompøst. Det er disse idealene (som Røed angriper) som var selve grunnlaget for all vestlig kultur, fra antikkens Grekenland og fram til seint på det 18. og 19. århundre – da Immanuel Kant og G.F. Hegel, som er modernismens stamfedre, skrev sine bøker om estetikk.

De aristoteliske idealer, de som var akseptert før Kant og Hegels tid, var grunnlaget for vestens to storhetsperioder, Hellenismen og Renessansen, som ble nedbrutt av Kant og Hegel. Etter mine begreper er Kjetil Røed med på å bryte ned den vestlige kulturen ved at han ønsker at vi skal føye oss for tidsånden (som ble konstruert av hans egne), og angriper våre aristoteliske idealer, som la grunnlaget for hele den vestlige sivilisasjon, og dette til fordel for en totalitær modernisme hvor likestilling ikke er et faktum.

Dessuten ser det heller ikke ut som at de offentlige utsmykning- og stipendordningene vil bli nedlagt med det første, derfor er jeg, så lenge disse ordningene består, pragmatisk og skal etter alle mine evner forsøke å snu på modernismens monopol.

Kulturrådets stipendkomité for billedkunstnere består utelukkende av modernister, til og med varaer og sekretærer. Dette er problematisk. Hvorfor? Fordi da har ikke klassisistene like muligheter som modernistene.

KORO, den statlige etaten under kulturdepartementet som har ansvaret for å velge hvem som skal få utsmykningsoppdrag, har nesten aldri gitt et offentlig utsmykningsoppdrag til klassisk figurative. De som sitter i disse etatene, og har makten over hvem som får hva, er utdannet til å bli modernister. Og vi som er så heldige at vi selger litt av vår produksjon, er med på å sponse denne ordningen, gjennom kunstavgift og skatter.

Dette er et massivt problem, og dette må rettes opp i.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.