KULTURFORSTÅELSE: En multikulturell befolkning med ulike oppfatninger om barneoppdragelse øker sannsynligheten for omsorgsovertagelse betraktelig, og gir grobunn for frykt hos minoriteter.
 Foto: Sara Johannessen / NTB Scanpix<div><br></div>
KULTURFORSTÅELSE: En multikulturell befolkning med ulike oppfatninger om barneoppdragelse øker sannsynligheten for omsorgsovertagelse betraktelig, og gir grobunn for frykt hos minoriteter. Foto: Sara Johannessen / NTB Scanpix

Vis mer

Vi må styrke forståelsen av ulike kulturer i oppdragelsen av barn i norske hjem

Med en multikulturell befolkning med annen oppfatning av barneoppdragelse, øker sannsynligheten for omsorgsovertakelse betraktelig.

Meninger

Nylig fikk jeg et spørsmål av en bekymret far: «Driver barnevernet bare med å ta barna fra foreldre, eller driver det med noe annet fornuftig også?" Han var blitt anbefalt å ta kontakt med barnevernet for å få avlastning med barnepass hjemme i de periodene han måtte ta seg av sin kone, som har en kronisk sykdom. Han burde visst at barnevernet har mange ulike typer av tjenester som skal hjelpe barnefamilier i vanskelige tider. Men det å ta kontakt med barnevernet skapte frykt og engstelse hos tobarnsfaren, som han dessverre deler med mange familier med minoritetsbakgrunn. I Oslo er flertallet av barnevernssaker knyttet til barn med slik bakgrunn, ofte i sammenheng med dårlige sosioøkonomiske forhold.

Barnevernet lykkes i mange tilfeller i å hjelpe flest mulig barn som lever under utrygge forhold. Men det er ikke alltid det er tilfellet. I fjor døde en ti år gammel gutt i Oslo av sult og tørst i sitt eget hjem. Moren ble siktet for grov omsorgssvikt, og barnevernet fikk sterk kritikk for å ikke ha fulgt opp saken tettere. Slike hendelser kan føre til at barnevernet blir ekstra varsomme for å unngå å gjøre feil i oppfølging av framtidige bekymringsmeldinger, slik at mindre kritiske meldinger risikerer å bli behandlet som noe svært alvorlig og omsorgsovertakelse blir sett på som det eneste tiltaket.

Med en multikulturell befolkning med annen oppfatning av barneoppdragelse, øker sannsynligheten for omsorgsovertakelse betraktelig. Dette kan gi grobunn for frykt og engstelse blant minoritetsbefolkningen.

Vi må styrke forståelsen av ulike kulturer i oppdragelsen av barn i norske hjem, og arbeide aktivt med å rekruttere flere barnevernsansatte med multikulturell bakgrunn slik at de representerer den mangfoldige befolkningen i hovedstaden. Målet må være å skape en felles forståelse av barneoppdragelse i tråd med norsk lov. Initiativet må tas fra politiske hold. Oslo Arbeiderparti er for å styrke kunnskap om barnevernets rolle i samfunnet hos minoritetsbefolkningen. Parallelt må de sosiale forholdene i bydelene bedres ved å styrke bydelsøkonomien, slik at barn får en trygg oppvekst i sitt nærmiljø. Byrådet har allerede i sitt første budsjett styrket barnevernet og reversert kutt til bydelene, men det er forstemmende at regjeringen over tid har underfinansiert Oslos andrelinjebarnevernstjeneste.

Vi kan ikke ha et Oslo der folk føler utrygghet og oppfatter et organ som" den store stygge ulven" som vil ta fra dem barna deres.