ETTER OLJEN: Et nasjonalt mål om reduserte utslipp vil kunne stimulere til ny teknologi her hjemme. Da får vi flere bein å stå på etter oljen, skriver Sundtoft.
Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / SCANPIX
ETTER OLJEN: Et nasjonalt mål om reduserte utslipp vil kunne stimulere til ny teknologi her hjemme. Da får vi flere bein å stå på etter oljen, skriver Sundtoft. Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / SCANPIXVis mer

Vi må kutte utslipp hjemme

Dessverre er taket for høyt og prisen for lav.

Meninger

Noen mener strøm fra land til oljeplattformer er et dårlig klimatiltak fordi det har liten effekt på globale utslipp. I Dagbladet 19. mars bruker Pål Kloster dette argumentet.

Olje- og gassvirksomheten er en del av det europeiske kvotesystemet som setter et tak på utslipp. Hvis det blir lavere utslipp fra en oljeplattform i Norge, kan det bli høyere utslipp i et kullkraftverk i Tyskland. Summen skal i teorien bli den samme. Men så enkelt er det ikke.

Slipper man ut mer enn den kvoten man har fått tildelt, må man betale. Dessverre er taket for høyt og prisen for lav. Det skyldes hovedsakelig at industri er lagt ned eller har redusert drift etter finanskrisen. Det er mange ubrukte kvoter. Vi får ikke den omstillingen til lavutslippssamfunnet som trengs. Taket på kvoter er politisk bestemt. Det kan senkes, slik at prisen går opp. Norge støtter en innstramming. Hvis vi kutter egne utslipp, kan vi bidra til at taket senkes.

Jeg hører også at det er sløsing å bruke vannkraft til å erstatte gasskraftverk på sokkelen. Vi bør heller bruke vannkraften til å erstatte kull. Men gasskraftverk på sokkelen har langt høyere CO2-utslipp enn de på land. Det gir bedre utnyttelse av gassen å bruke den på kontinentet. Der kan den også erstatte kull.

Gjennom Kyoto-avtalen har Norge forpliktet seg til å redusere de globale utslippene i 2020 med 30 prosent sammenliknet med 1990-nivå. Dette kan vi oppfylle ved å kjøpe kvoter fra andre land. Men Stortinget har vedtatt at to tredeler skal tas i Norge. Norske klimagassutslipp skal ikke være høyere enn 47 millioner tonn i 2020. Gapet mellom dette målet og det vi venter av utslipp i 2020 er hele 8 millioner tonn CO2 ifølge en rapport fra Miljødirektoratet.

Olje- og gassektoren står for en fjerdedel av de samlede norske utslippene, og de er økende. Vi kan ikke la være å redusere utslippene fra denne sektoren hvis vi skal nå målet. Elektrifisering og energieffektivisering er måter å få ned utslippene på.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

Vi står foran en omstilling fra fossil til fornybar energi. Et nasjonalt mål om reduserte utslipp vil kunne stimulere til ny teknologi her hjemme. Da får vi flere bein å stå på etter oljen. Ved å redusere våre egne utslipp, tar vi dessuten lederskap i klimapolitikken. Vi gjør det mer sannsynlig med en global klimaavtale.

Norge står for 0,04 prosent av verdens klimagassutslipp. Isolert sett har det vi gjør liten betydning. Men alle kan ikke tenke slik. Hver kinesisk by, hver amerikansk delstat, hvert enkelt kullkraftverk har små utslipp i den store sammenhengen. Vi kommer ingen vei hvis vi bare peker på hverandre.