LES! Det trengs en kunnskapsrevolusjon blant muslimene, skriver Nasir. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix
LES! Det trengs en kunnskapsrevolusjon blant muslimene, skriver Nasir. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB ScanpixVis mer

Vi må lære oss å tenke sjæl

Vi muslimer trenger å selvstendiggjøre oss, intellektuelt, fra religiøse ledere.

Meninger

Det er gledelig å se at det den siste tiden har kommet nye stemmer til i debatten om religion, og særlig islam. Det er et sunnhetstegn at religion, religiøse praksiser og ikke minst religiøse autoriteters rolle diskuteres i det offentlige.

For mange muslimer vil det nok være en litt uvant øvelse fordi man ikke har en etablert praksis rundt religionskritikk og kritikk av religiøse ledere. Ytterst sjelden har jeg møtt muslimer som betviler en religiøs leders autoritet i religiøse spørsmål.

En årsak kan være at det å kritisere en religiøs praksis eller en religiøs leder kan oppfattes som å kritisere troen i sin helhet. Forståelig nok kan folk være engstelige for å bli oppfattet slik, fordi det i verste tilfelle kan få fatale følger.

En annen årsak kan være at man er oppdratt og opplært til å tro, ikke tvile. Da blir det heller ikke naturlig å tvile, og i hvert fall ikke kritisere.

En tredje årsak kan være at muslimer flest ikke kan nok om sin egen tro. Mangel på kunnskap er den største grunnen til at religiøse ledere ikke blir møtt med kritiske spørsmål.

Vi kan ta utgangspunkt i et islamsk begrep, nemlig «jahiliyya». Det er et uttrykk som blir brukt om tiden før islam ble gitt til menneskene. Det beskriver en tilstand av ignoranse og uvitenhet om Gud og guds eksistens. I moderne urdu blir ordet jahil brukt om en kunnskapsløs og uvitende person, det kan også brukes om en som ikke har boklig lærdom. Svært mange muslimer befinner seg i en tilstand av jahiliyya i dag. Man leser koranen på arabisk uten å forstå et ord av det, man hører på imamen uten å vite noe om hvorvidt det han sier stemmer eller ikke.

Med andre ord trengs det en kunnskapsrevolusjon. Muslimer, som en gang fant opp doktorgraden, må finne tilbake til bøkene. Slik jeg ser det, er det den eneste måten å demokratisere troen på. Det er å ta makten fra noen få religiøse autoriteter, og selv kunne lese og forstå religiøse tekster.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

Kun det vil føre til at vi muslimer igjen kan på et selvstendig grunnlag, gjennom refleksjon og ikke minst diskusjon kunne definere troens innhold og praksis. Uten å drepe hverandre.

Islam handler om å skaffe seg kunnskap, ikke bare om religiøse spørsmål, men også om verdslige spørsmål. Ofte blir det trukket frem at det første ordet som ble åpenbart for profeten Muhammad (fvmh) var «Iqra» som kan oversettes til «Les». Det er fra Surat al-Alaq, som de aller fleste kilder mener er det første som ble åpenbart for profeten (fvmh). Nettopp denne tanken om å lese, å skaffe seg kunnskap, kan sies å ha ført til muslimenes storhetstid. En tid da muslimene styrte over store landområder, gjorde store oppdagelser innen vitenskap, fostret store tenkere, filosofer og diktere.

I dag sitter vi fast i denne svunne historiske tid, mens vi slår hverandre i hodet med en bok vi ikke forstår noe av. Hvis vi ønsker endring så gjelder det å følge guds ord. Iqra.

Vi må lese og vi må forstå. For eksempel må en spørre seg hva ungene lærer i koranskolene. Der sitter en mullah med altfor mange unge som alle skal lære seg å lese koranen. Hvor mye de forstår av det er ofte ikke så viktig. Det viktigste er å kunne uttale de arabiske ordene riktig, å kunne «lese». De lærer bønn og viktigheten av det, men på en slik at måte at bønnen til slutt blir en tvangstrøye. Den skal gjennomføres til enhver pris slik at det blir mer stress enn kontemplasjon. Resultatet blir skinnhellighet.

Altså trengs en reform. Vi muslimer trenger å selvstendiggjøre oss, intellektuelt, fra religiøse ledere. Vi trenger å lære oss å tenke sjæl.

KOMMENTARFELTET BLIR DEBATTLEDET AV JAN-ERIK SMILDEN