VOKSNE MÅ GRIPE INN: Christoffer-saken, Alvdal-saken, babyovergrepssaken, og nå altså en barnehagesak. Kan slike overgrep avverges? Spør artikkelforfatteren,  Foto: Jørn H Moen / Dagbladet
VOKSNE MÅ GRIPE INN: Christoffer-saken, Alvdal-saken, babyovergrepssaken, og nå altså en barnehagesak. Kan slike overgrep avverges? Spør artikkelforfatteren, Foto: Jørn H Moen / DagbladetVis mer

Vi må tro det før vi kan se det

Barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep trenger tidlig hjelp og voksne som bryr seg og de som arbeider med barn må vite når og hvordan de skal gripe inn, og ha mot til å gjøre det.

Meninger

Så har det skjedd igjen. Denne gangen antatte overgrep mot barnehagebarn i Tromsø, begått av en ansatt. Vi vet ennå ikke hvor mange, uansett er ett barn utsatt for overgrep et for mye. Vi kan bare ane skadene de forsvarsløse barna er påført og foreldrenes fortvilelse. Slike hendelser gjør også barnehagefolk sint og fortvilet. Kanskje særlig rammes de rundt 9 000 mannlige ansatte.

Du ser det ikke før du tror det er tittelen på en tidligere barneministers bok. Budskapet er at barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep trenger tidlig hjelp og voksne som bryr seg. Og viktigst: de som arbeider med barn må vite når og hvordan de skal gripe inn, og de må ha mot til å gjøre det.

290 000 barn går i barnehage. 94 000 ansatte utfører 75 000 årsverk i norske barnehager. Av disse har kun én av tre barnehagelærerutdanning. Hele ni prosent arbeider med dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogiske ledere og styrere. Det er store forskjeller mellom kommuner. Fra forskning vet vi at barnehager med høy faglig kvalitet, nok voksne, og ansatte med relevant utdanning, er svært viktig for barns utvikling.

I barnehagelærerutdanningen skal studentene gjennom en rekke kunnskapsområder for å være rustet til å oppfylle barnehagelovens samfunnsmandat om å ivareta barnas behov for omsorg, lek, læring og danning. Ved min utdanningsinstitusjon gjennomføres obligatoriske, emneovergripende barnevernskurs over 10-12 timer. Gjennom pensum og undervisning får studentene en innføring i hvilke tegn og symptomer barnehageansatte skal se etter, hvordan de kan snakke med barn og foresatte om vanskelige tema, og hvordan de kan forebygge vold mot barn. Likevel etterspør barnehagefolk mer barnevernkunnskap.

Voksne som er sammen med barnet opptil 40 timer i uken må kunne oppdage og håndtere signaler som tyder på at alt ikke er som det skal. Det er positivt at kunnskapsministeren nå tar til orde for et strengere regelverk. Det bør handle om mer forebyggende barnevern i grunnutdanningen og om kompetansehevende videreutdanning for ansatte. Noen mener en løsning er å innrede barnehager med glassvegger som gir stor grad av innsyn med få muligheter for at en voksen kan gjemme seg bort med et barn. Alle tiltak ønskes velkomne. Barnehageeiere og tilsynsmyndighet må også kjenne sitt ansvar.

Christoffer-saken, Alvdal-saken, babyovergrepssaken, og nå altså en barnehagesak. Kan slike overgrep avverges? Det viktigste hinderet for å oppdage vold mot barn sitter i hodene våre. Det du ikke tror kan skje, vil du heller ikke legge merke til. Vi må tro at det uhyrlige kan skje. Først da kan vi se det - og stoppe det.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.