INNOVASJON: Det er ikke lett å forutsi hva ny teknologi vil bety, men ved å stå utenfor utviklingen, kan vi kan gå glipp av mye. Som Henry Ford sa: Hvis jeg hadde spurt folk hva de ville ha, så ville de ha svart «en raskere hest», skriver innsenderen. Foto: AFP / NTB Scanpix
INNOVASJON: Det er ikke lett å forutsi hva ny teknologi vil bety, men ved å stå utenfor utviklingen, kan vi kan gå glipp av mye. Som Henry Ford sa: Hvis jeg hadde spurt folk hva de ville ha, så ville de ha svart «en raskere hest», skriver innsenderen. Foto: AFP / NTB ScanpixVis mer

Digital strategi:

Vi når ikke bærekraftsmålene uten digital innovasjon

Gårsdagens løsninger er ikke svaret på morgendagens utfordringer.

Meninger

I et innlegg 22. august mener Marta Tveit at regjeringens digitale strategi for utviklingsarbeidet er overoptimistisk. Men dersom utviklingslandene skal bli uavhengige av bistand, må de bruke mulighetene som ligger i ny teknologi.

Nikolai Astrup.
Nikolai Astrup. Vis mer

Vi er i en digital revolusjon, og ny teknologi gir oss nye muligheter. Men vi har ikke klart å utnytte teknologien slik at også utviklingslandene får glede av den.

Vi har gode eksempler på bruk av teknologi i utviklingsarbeidet. For eksempel støtter Norge bruk av nettbrett i undervisningen i Malawi. Satellittdata til vær- og flomvarsling kommer bønder i utviklingsland til gode. Regjeringens digitale strategi for utviklingsarbeidet har som mål å integrere digitale hjelpemidler mer systematisk og målrettet, slik at utviklingsinnsatsen blir enda mer effektiv og når flere.

Det er ingen tvil om at den teknologiske revolusjonen også fører med seg noen utfordringer. Bare halvparten av verdens befolkning er internettbrukere.

Manglende leseferdigheter og digital kompetanse gjør at allerede marginaliserte grupper ikke får ta del i den teknologiske utviklingen. Det digitale gapet forsterker ofte eksisterende ulikheter. I tillegg reises spørsmål om personvern, ytringsfrihet, internettsensur og overvåking.

Det er ikke vanskelig å liste opp utfordringer, og vi skal ivareta og fremme respekt for menneskerettigheter også i det digitale rom. Men vi må heller ikke miste mulighetene den nye teknologien bringer med seg av syne. Ny teknologi kan være en viktig katalysator for utvikling, vekst, sosial endring, demokratisering og medbestemmelse.

Vi når ikke bærekraftsmålene uten digital innovasjon

Vi kan ikke fremme gårsdagens løsninger på morgendagens utfordringer. Som Henry Ford sa: Hvis jeg hadde spurt folk hva de ville ha, så ville de ha svart «en raskere hest». Det er ikke lett å forutsi hva ny teknologi vil bety, men ved å stå utenfor utviklingen, kan vi kan gå glipp av mye.

Vi må utnytte mulighetene, samtidig som vi er bevisst på utfordringene. I sommer etablerte FNs generalsekretær, António Guterres, et høynivåpanel om digitalt samarbeid der nettopp dette står på dagsordenen. Jeg er invitert til å delta i panelet, og ser frem til å få verdifulle innspill til oppfølgingen av strategien. Norge har også kompetanse som kan komme FN og andre land til gode.

Vi når ikke FNs bærekraftsmål uten teknologi og digital innovasjon. Norge skal gå foran for å sikre at også utviklingslandene får ta del i de mulighetene digitalisering gir.