SKOLE OG BARNEHAGE: Begge deler er viktig for Venstre, skriver Venstres leder Trine Skei Grande. Foto: Sharomka / Shutterstock / NTB scanpix
SKOLE OG BARNEHAGE: Begge deler er viktig for Venstre, skriver Venstres leder Trine Skei Grande. Foto: Sharomka / Shutterstock / NTB scanpixVis mer

Kunnskap:

Vi ønsker flere karriereveier i barnehagene

Ingen barn velger sine foreldre. Men dette er ingen kamp om hva som er viktigst av skole, barnehage eller foreldreoppfølging.

Meninger

Erle Hellevåg etterspør i Dagbladet 17. juli politikk som fremhever barnehagene. Barnehagen er en av våre viktigste fellesarenaer, hvor barna tilegner seg viktige grunnleggende ferdigheter, sosial trening, mestring og språkferdigheter.

Barnehagen er det stedet små barn tilbringer mest tid utenfor familien, og skal være med på å gi barna en god start på livet både som selvstendige individer og sammen med andre.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Vis mer

En god barnehage ledes av dyktige voksne som inspirerer når de kan, gir rom for lek når de bør, trøster når det trengs, og som ser og handler når de ser at barna har spesielt behov for oppfølging.

For at de ansatte skal ha mulighet og tid til å se hvert enkelt barn, er det nødvendig med tilstrekkelig antall barnehageansatte. Venstre vil innføre et lovpålagt minimumskrav for bemanning i barnehagene.

De ansatte og deres kompetanse er den viktigste faktoren for å sikre god kvalitet i barnehagen. For å øke kvaliteten i barnehagene må andelen av ansatte med barnefaglig kompetanse og barnehagelærerutdannelse bli større enn i dag.

Flere karriereveier i barnehagene, samt tilbud om videreutdanning til barnehagelærere og assistenter, vil gjøre det mer attraktivt å bli stående i jobben og styrke rekrutteringen.

Språk er nøkkelen til like muligheter i skolen og i samfunnet. Læring må skje gjennom lek, og gode pedagoger må selv ha rom til å lage tilpassede opplegg. Det er viktig at vi gir barnehagene mulighet til å igangsette tiltak som spesialpedagogisk hjelp og språkopplæring for de barna som trenger dette.

Økende barnefattigdom er en uakseptabel utvikling. Barn som går i barnehagen lykkes bedre på skolen og har lavere risiko for frafall senere i utdanningsløpet.

Venstre har fått gjennomslag for at rundt 25 000 barn får tilbud om gratis kjernetid i barnehage og 50 000 barn i lavinntektsfamilier har fått redusert barnehagepris.

Å gi flere barn en best mulig start på livet og på videre skolegang og utdanning, uavhengig av foreldrenes økonomi, er blant Venstres viktigste prioriteringer.

Hellevågs innlegg «Alt starter i barnehagen» er en reaksjon på Venstres annonse «Alt starter i skolen». Vi kunne ha begynt enda tidligere. Alt tyder på at de to første leveårene er avgjørende for barns utvikling og at selv ikke en god barnehage kan veie opp for skeiv tidligutvikling.

Ingen barn velger sine foreldre. Men dette er ingen kamp om hva som er viktigst av skole, barnehage eller foreldreoppfølging.

Venstres kampanje vektlegger skole fordi det er de som går i skolen nå som skal løse framtidas utfordringer for samfunnet vårt. Det står ikke i veien for en nødvendig satsing på barnehage og oppvekst.