HØY PRIORITET: Regjeringen prioriterer rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser høyt, skriver Marit Berger Røsland. Foto: Olav Heggø / Fotovisjon.
HØY PRIORITET: Regjeringen prioriterer rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser høyt, skriver Marit Berger Røsland. Foto: Olav Heggø / Fotovisjon.Vis mer

Debatt: Menneskerettigheter

Vi prioriterer menneskerettigheter

Men individklageordningen til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, er ikke måten å sikre rettighetene på.

Meninger

I Dagbladet 7. oktober kritiserer Berit Vegheim i Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen regjeringen for at vi ikke ønsker å slutte oss til individklageordningen til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) nå.

CRPD-komiteen har foreløpig behandlet få individklagesaker. Komiteens nåværende sammensetning og arbeidsmetode er ikke egnet for å sikre en betryggende behandling av individklagesaker. Bare sju av 18 komitémedlemmer er jurister og ingen har dommererfaring.

Halvparten av komitémedlemmene jobber for organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser og framstår derfor ikke nødvendigvis som uavhengige. Regjeringen vil følge nøye med på hvordan komiteens praksis utvikler seg.

Det er ikke bare Norge som er uenig i CRPD-komiteens vidtrekkende tolkninger av forbudet mot bruk av tvang og fratakelse av rettslig handleevne. Dette gjelder de fleste andre land. En rekke stater som har ratifisert konvensjonen, har tilsvarende lovverk som Norge når det gjelder vergemål, fratakelse av rettslig handleevne og tvang, og har vurdert sine lovverk til å være i tråd med konvensjonen.

Regjeringen prioriterer rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser høyt.

I januar 2016 la vi fram en handlingsplan for universell utforming. En ny utredning om oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming vil bli sendt på høring. Regjeringen har også oppnevnt et lovutvalg som skal gjennomgå dagens tvangsregelverk i helse- og omsorgssektoren, og lagt fram forslag om lovendringer for økt selvbestemmelsesrett for pasienter i psykisk helsevern.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.