Vi rydder opp

UTDANNING II: Tidligere statssekretær Helge Ole Bergesen (H) i Utdannings- og forskningsdepartementet ønsker å skape blest om sin nye bok ved å angripe meg både for å følge opp Stortingets vedtak om Kunnskapsløftet og for ikke å følge det opp.Det har vært og er heldigvis bred politisk enighet om de store trekkene i opplæringspolitikken. Daværende utdannings- og forskningsminister Trond Giske startet grunnarbeidet med Kunnskapsløftet, min forgjenger Kristin Clemet utarbeidet selve reformen, og dagens regjering innfører den med full tyngde. Men det var mye å rydde opp i. Det overordnete er at vi har gitt skoleeierne bedre råd, og ikke fortsatt utarmingen av kommunene. Ut over det krevdes det umiddelbare tiltak innen tre områder:

NASJONALE PRØVER: Vi så et behov for å utvikle en ny kurs for de nasjonale prøvene, med bedre og færre prøver. Prøvene skal være et verktøy for å gjøre læringen bedre, ikke for å rangere skoler - noe som har vist seg helt meningsløst. I motsetning til den forrige regjeringen har vi lagt vekt på å utvikle et rammeverk som etablerer et felles grunnlag for utforming, gjennomføring, rapportering og bruk av prøvene. Jeg er glad for at rammeverket har fått så bred tilslutning fra partene, og sist måned ble de nye prøvene testet ut helt uten støy.

FRISKOLELOVEN: Denne regjeringen ønsker en mangfoldig fellesskole, hvor elevene får gå på en skole i sitt nærmiljø sammen med elever med ulik sosial bakgrunn. Det store frislippet av friskoler som den forrige regjeringen la opp til, ville ha satt dette i fare. Da ville de kommersielle friskolene ha brukt kommunale og fylkeskommunale midler for å tilby et begrenset fagtilbud i byer og folkerike områder. Dette på bekostning av den mangfoldige fellesskolen. Regjeringen har nå ute på høring et forslag til ny privatskolelov hvor dette er strammet kraftig inn, men hvor skoler som utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen vil bli godkjent.

LÆRERUTDANNING: Allmennlærerutdanningen har fått ganske hard medfart i det siste. I en nøktern og lavmælt framstilling blir det i NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen pekt på en del grunnleggende problemer. For å rydde opp i dette har jeg hatt møter med flere sentrale aktører i sektoren. To av de tiltakene som nå blir satt i verk er å pålegge hver institusjon å lage en oppfølgingsplan og å rapportere om gjennomføringen av denne, samt at vi vil ha en gjennomgang av allmennlærerutdanningen.Dette er alle byggesteiner for en bedre kunnskapskole, hvor elevens mestring og læring står i sentrum. Regjeringen er opptatt av kvalitet, kunnskap og krav. Men det å underslå trivsel og ikke ha dialog med lærerne, elevene og skoleeierne, fører ikke til bedre resultater i skolen.