BYRÅD: Kristin Vinje.   Foto: Pressefoto
BYRÅD: Kristin Vinje. Foto: PressefotoVis mer

Vi setter elevene først

Elevene mistrives ikke i Høyre-skolen

Meninger

På ny er motstandere av Osloskolen ute med uriktige påstander. I Dagbladet 2. september gir leder i Oslo SV, Benjamin Endré Larsen, et inntrykk av at vi nærmest pisker elevene rundt for å oppnå gode resultater. Det er helt feil.

Høyre setter elevene i sentrum. For å vite om elevene lærer det de skal, sjekker vi underveis, og tidlig nok til at de fanges opp i tide. Osloskolen har 26 sentrale prøver og kartlegginger i løpet av det 13-årige skoleløpet. 19 av dem er statlige. Som i resten av landet kommer prøver som skolene og lærerne mener er nyttige. Her har våre skoler betydelig frihet, og det skal de fortsatt ha.

I fjor fanget vi opp 835 tredjeklassinger som lå langt etter i matematikk. Disse fikk ekstra hjelp, og nå tar de vanlig matteundervisning med sine klassekamerater. Hadde vi ikke oppdaget dette i tide, kunne det ha vært fatalt for elevene. Slik øker vi sannsynligheten for at flere fullfører og består.

Prøvene er ikke et mål i seg selv, men et nyttig hjelpemiddel for å sikre elevenes faglige utvikling og deres grunnleggende rett til utdanning.

Lønnssystemet i Oslo kommune er likt for alle ansatte i kommunen. Mål og resultater er ett av fem kriterier partene er enige om å legge til grunn. Resultatene på nasjonale prøver er ikke et eget kriterium for lærerne, og vil heller ikke være det framover.

SV tror at våre elever mistrives. Elevundersøkelsen viste at 91 % av elevene trives. 81 % svarer at de er motivert. Tallet på landsbasis er 77.

Det gis inntrykk av det ikke er læringsglede i Osloskolen. Virkeligheten er en helt annen: 18 000 elever gikk på sommerskolen i år. Nærmere 1 700 elever på 10. trinn deltok frivillig på mattekurs på lørdager og ettermiddager denne våren.

Vi har landets beste skoleresultater. Flere fullfører og består. Vi klarer å utjevne sosiale forskjeller bedre enn i resten av landet. Mens SV ønsker å bruke en halv milliard på skolefritida, vil vi ha flere timer i skolen. Vi foreslår ekstra timer i norsk, matte og fysisk aktivitet.

Det siste elevene i Oslo trenger er et parti som ønsker å styre Osloskolen nærmest uten «mål og mening» - til det er våre elevers framtid for viktig.