Vi skal gjøre Drammen til en by du kan være enda mer stolt av

La oss fortsatt bygge Drammen sammen.

Det gode livet: Sammen skaper vi det gode livet i fremtidens Drammen, skriver Tore Opdal Hansen. Foto: Privat.
Det gode livet: Sammen skaper vi det gode livet i fremtidens Drammen, skriver Tore Opdal Hansen. Foto: Privat.Vis mer
Meninger

Vi er stolt over den byen vi har vært med på å bygge. Høyre har vært en del av det politiske flertall i Drammen sammenhengende fra valget i 1979, bortsett fra perioden 1999-2003. Hardt målbevisst arbeid over tid har gitt resultater. Gjennom programmet legger vi grunnlaget for en stø kurs videre - for en videre utvikling av byen. La oss fortsatt bygge Drammen sammen.

Eiendomsskatt. Høyre sier Nei til eiendomsskatt i Drammen. Vi vil bygge opp de kommunale tilbudene uten å sende skatteregning til byens innbyggere. Vi har tillit til at folk disponerer egne penger godt.

Valgfrihet. Høyre sier Ja til valgfrihet. De eldre skal selv få bestemme hvem som skal levere hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Hvem som skal komme hjem til dem. Det er konkurranse på kvalitet og den eldre får bestemme. Kommunen trenger ikke bestemme for dem.

Nytt og bedre omsorgstilbud. Høyre bygger nå grunnmuren i fremtidens eldreomsorg. Kvalitet, respekt, trygghet og verdighet skal være sentrale verdier. Vi skal satse på kvalitet gjennom å gi de ansatte kompetanseoppbygging, og øke livskvaliteten gjennom økt aktivitet. Bolig- og helsetilbudet bygges opp i hver bydel med heldøgns omsorgsplasser og korttidsplasser. Det bygges flere tilpassede boliger. Høyre vil utvide tilbudet for hjemmetjenester slik at brukerne kan bo hjemme så lenge de ønsker det.

Norges beste barnehage. Høyre har vært med på å utvikle ett av Norges beste barnehagetilbud i Drammen. Det er faglig godt og blir stadig bedre. Du får plass på dagen. Det er gratis for de familier som tjener under 400 000 kroner.

Byvekst med kvalitet. Høyre vil ha byvekst med kvalitet, når vi skal bygge byen videre. Drammens gode omdømme skyldes ikke minst langsiktig satsing på kvalitet og systematisk arbeid med utvikling av byrom, parkanlegg, aktivitetsarenaer og møteplasser. Dette har bidratt til å gjøre byen mer attraktiv. Disse kvalitetene skal fortsatt prege byutviklingen i Drammen. Høyre vil stå for en bærekraftig byutvikling som tar hensyn til miljø og løser trafikkutfordringene.

Bygge videre på bydelene. Høyre vil bygge Drammen videre ved å styrke bydelene. Nå har vi valgt å tenke nytt, vi tar steget videre. Byen skal vokse og utvikles i bydelene. Mange ønsker å flytte til Drammen, men ikke alle ønsker å bo i sentrum. For å møte dette forbereder vi en flerkjernet byutvikling, med mer selvstendige bydeler hvor folk får løst mer av det de trenger lokalt. Vi vil bygge bydelene sterkere.

Drammensskolen 2.0. Høyre bygger drammensskolen videre. Vi ønsker at skolen i Drammen skal utgjøre en forskjell. Det er god investering for kommunen og en investering i den enkeltes fremtid.

Skolen med læreren i fokus. Lærerne har Norges kanskje viktigste jobb, og er skolens viktigste ressurs. For å kunne nå målet om Norges beste skole må Drammen tiltrekke seg de dyktigste lærerne og rektorene. Drammen Høyre ønsker en skole som belønner lærere som evner å engasjere elevene. Vi vil tilby utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for etter- og videreutdanning. Mange av Drammens innbyggere kan også være en ressurs i skolen, i tillegg til lærerne. Høyre vil åpne for i større grad å ta i bruk disse ressursene, og involvere lokalsamfunnene i skolen.

Nytt sykehus. Høyre har samarbeidet med statlige myndigheter om lokalisering av nytt sykehus. Med den blå Regjeringen kom Brakerøya inn som lokaliseringsmulighet og ble valgt. Høyre vil være medspiller i arbeide for at sykehuset kan stå ferdig i 2022.

Ja til eiendomsrett. Høyre sier Nei til kommunalt tomteselskap og Ja til privat eiendomsrett. De som eier eiendom skal ikke frykte at det er en forutsetning at kommunen er med for at eiendommer skal få utvikles. Det er ikke kommunen alene som skal bygge Drammen. Det er innbyggerne, næringslivet og kommunen som sammen skal bygge fremtidens Drammen

Orden i økonomien. Høyre vil ha en sunn og god kommuneøkonomi. Derfor har vi bygget opp et disposisjonsfond på 250 millioner kroner. Endringer i kommunens økonomi skal ikke gå utover tjenestetilbudet, for det vil ramme de svakeste. Kommunen betyr mest for dem som trenger den mest.

Bedre folkehelse. Høyre vil etablere nye flerbrukshaller, med henblikk på at skolene, barnehager og SFO/IFO kan stå som brukere på dagtid. Flerbrukshaller bygges i henhold til skolebehovsanalysen i bydelene, men de bydelene som per i dag ikke har en fullverdig flerbrukshall, skal prioriteres ut over dette. Ny hall på Fjell, Brandenga og Øren skal ferdigstilles i perioden. Det skal arbeides videre med hallprosjekter på Konnerud og Åskollen. Kunsgress/-is flater skal anlegges på Øren og Konnerud. Gammelt kunstgress skal byttes ut. Ny storhall på Marienlyst skal bygges.

Slipp oss frem. Høyre ønsker å møte byens vekstutfordringer offensivt gjennom samarbeid med staten om en samferdselspakke. Konnerudnedføringen er viktig for hele regionen og Svelvikveien må på plass. Vi må få et bedre busstilbud og bedre forhold for gående og syklende. Det gir både bedre fremkommelighet og lavere CO2-utslipp. Vi er garantisten for at Buskerudbyen videreføres og at vi får til et grønt skifte i Drammen.

Sammen skaper vi det gode livet i fremtidens Drammen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.