ET NYTT REGJERINGSKVARTAL  må utformes med stor vekt på sikkerhet. I det videre arbeidet med regjeringskvartalet bør planleggerne se til London, en by som hatt et høyt trusselnivå i mange år, men hvor man likevel har klart å kombinere regjeringskvartalet med åpne områder, skriver Ola Elvestuen og Espen Ophaug fra Venstre.  Foto: Jacques Hvistendahl
ET NYTT REGJERINGSKVARTAL må utformes med stor vekt på sikkerhet. I det videre arbeidet med regjeringskvartalet bør planleggerne se til London, en by som hatt et høyt trusselnivå i mange år, men hvor man likevel har klart å kombinere regjeringskvartalet med åpne områder, skriver Ola Elvestuen og Espen Ophaug fra Venstre. Foto: Jacques HvistendahlVis mer

Vi skal ikke bygge maktens tinder

Et nytt regjeringskvartal må ta hensyn til livet på bakkeplan og den omkringliggende byen.

Meninger

Seks arkitektfirmaer har lagt fram sine forslag for det nye regjeringskvartalet. Flere av forslagene bærer preg av regjeringens ønske om å samle alle departementene på et sted. Regjeringen må revurdere dette premisset hvis de ønsker å ha byen med seg i det videre arbeidet.

Et nytt regjeringskvartal må ta hensyn til livet på bakkeplan og den omkringliggende byen. Det gamle regjeringskvartalet opplevdes som en mur mellom Youngstorget og sentrum, og det viktigste for et nytt regjeringskvartal er å bygge ned dette skillet og skape gode byrom. Det er det mulig å få til uten at bygningene skygger for opplevelsen av Youngstorget og hovedbiblioteket, men neppe med alle departementene på ett sted. Plassen er for liten.

Det er bra at noen av arkitektene har lagt inn nye parkområder og flere veier mellom Møllergata og Akersgata. Dette er kvaliteter det er viktig å ivareta i den kommende prosessen. Hvis det ikke er mulig å få til gode byrom og et tilpasset regjeringskvartal, uten å bygge monumentale høybygg eller tette klosser bør beslutningen om å samle alle departementene på ett sted revurderes.

Et nytt regjeringskvartal må utformes med stor vekt på sikkerhet. I det videre arbeidet med regjeringskvartalet bør planleggerne se til London, en by som hatt et høyt trusselnivå i mange år, men hvor man likevel har klart å kombinere regjeringskvartalet med åpne områder. Det er slik Oslo arbeider med bygningssikkerhet, og kommunens premisser bør være førende også for arbeidet med regjeringskvartalet.

For Venstre er det viktig å bevare Oslos særpreg som den intime storbyen. Videre er det prinsipielt viktig at regjeringskvartalet ikke setter seg selv i fokus som maktsenter i Norge, men underordner seg byen og befolkningen. Når vi nå har sett forslagene som har kommet ut av premisset om å samle alle departementene, er det grunn til å tenke nytt. Dersom både sikkerheten og byens kvaliteter ivaretas bedre med en spredt departementsstruktur, er det den veien vi må gå videre på.