- Vi skal speile mangfoldet

  • Dagens avis forteller at det skjer noe nytt i Dagbladet. Vi fornyer avisas kulturjournalistikk ved å gi den større plass, eksperimentere med journalistiske uttrykksformer og forandre måten vi presenterer kulturstoffet på.
  • En samlet kulturseksjon skal framstå med bredde og tyngde bak i avisa, mens vi her på :foran-sidene, side 4 og 5, vil skape en ny arena for kultur- og samfunnsinnsikt.
  • Det er ikke nytt for Dagblad-leserne at kulturjournalistikken er en ubestridt del av vår redaksjonelle profil. I vår 130 år lange og turbulente historie har avisa vært landets mest sentrale og samtidig mest omdiskuterte kulturavis. Det skal vi fortsatt være. Kulturjournalistikken er en av bærebjelkene i avisas journalistiske byggverk. Nå skal vi styrke dette.
  • Vi vet at effekten av den grenseløse kultur og folks stadig mer frittgående bevegelser i kulturlandskapet får konsekvenser for hvordan vi som avis henvender oss til leserne.

Og ambisjonene for Dagbladets kulturjournalistikk er høye: Vi ønsker å speile det kulturelle mangfoldet. Ved å oppheve de på mange måter så kunstige grensene mellom de dyptpløyende og de nyhetsorienterte sidene vil vi oppnå at kulturstoffet gjøres mer interessant for flere. At leserne får øynene opp for dekningen av et stort spekter av kulturuttrykk.

  • Her i Dagblad-huset er det en hektisk høst. Om en uke presenterer vi den store nyskapningen i norsk presse, Magasinet. Det er en utvikling som igjen vil gi Dagbladet som avis plass til en sterkere satsing på nyhetsjournalistikken, selve limet i avisa. Og i dag inviterer vi leserne med på en omlegging som skal gi en helhetlig og spennende kulturjournalistikk - med det mangfold av temaer og uttrykksformer det innebærer.
  • Gjennom en sterk prioritering og en klar profil, og i pakt med Dagbladets kulturradikale og kritiske tradisjon, skal Dagbladets kulturjournalistikk være nyskapende. Vi skal være sentrale i kulturdebatten, men uavhengige av kulturindustrien. Det gir en kulturjournalistikk som har troverdighet hos leserne.