Vi sletter fattige lands gjeld

U-LANDSGJELD: Norge er best i klassen på å slette u-landsgjeld og jobber nå for at FN skal sette i gang en ny ordning for gjeldsslette. Norske ungdomspartier og Dagbladet på lederplass oppfordrer meg til å slette tvilsom ulandsgjeld. Men vi er allerede godt i gang!

Den nyeste slettinga av ulandsgjeld gjorde vi 14. november, da regjeringa slettet 230 millioner kroner av Liberias gjeld. Det utgjorde 90 prosent av landets gjeld til Norge.

Det er ingen tvil om at fattige land som kommer ut av krig og konflikt må få raskere hjelp til å bli kvitt gjeldsbyrden sin. Norge har et spesielt fokus på disse landene. Vi sletter tvilsom og ulovlig gjeld uten at det går ut over utviklingssamarbeidet med andre land. Forrige uke ledet Norge og Egypt det internasjonale FN-toppmøtet om finansiering for utvikling i Qatars hovedstad Doha. Vi mener FN må opprette en ny ordning for å slette u-landsgjeld. Den må inkludere alle som har gitt lån, og måle omfanget av urettferdig gjeld – ofte gitt til tidligere korrupte makthavere.

Norge setter et internasjonalt eksempel. Vi var det første landet som tok et oppgjør med egen utlånspolitikk, da vår regjering slettet gjelda etter skipseksportkampanjen. På 70-tallet ga Norge lån til fattige land som måtte brukes til å kjøpe norske båter, noe som først og fremst reddet norske arbeidsplasser. Etter 15 års venting, slettet vi gjelda. Tallrike regjeringer hadde snakket. Vi bare gjorde det. Dermed etablerte vi et internasjonalt prinsipp om långivernes ansvar.

Jeg kan være enig i at det ikke har fått så store ringvirkninger som vi håpet. Men det betyr ingenting at jeg reiser rundt og slår meg på brystet på Norges vegne. Vi lukker ørene for andres sjølskryt. Vi må godta at andre er like skeptiske til vårt. Derfor sparker jeg ballen med å skryte av regjeringen videre til frivillige organisasjoner, til FN og Verdensbanken; bruk veldig gjerne Norge som eksempel!