Vi som er opptatt av fellesskap

AVTROPPENDE finansminister Foss skriver i Dagbladet 25. september at jeg slenger rundt meg med «ubegrunnede karakteristikker og påstander». Jeg trenger ingen annen dokumentasjon enn Foss eget innlegg for å få bekreftet påstanden om at «Høyre fremstår som kaldt, snusfornuftig og arrogant». La meg være litt arrogant tilbake. I motsetning til Foss har jeg økonomisk utdannelse. Selv på Norges Handelshøyskole lærte vi at økonomi ikke var meningen med livet slik man kan få inntrykk av når Foss argumenterer. Økonomi er læren om effektiv ressursutnyttelse, men gir ikke svar på hvilket samfunn og hvilket fellesskap vi ønsker oss. Slike svar må finnes gjennom politisk vilje og politiske visjoner. Vi som har stemt Høyre har stemt på et moderat folkeparti der velferd og toleranse for et mangfoldig fellesskap har stått i fokus. Åpne butikker og mangfold i eteren var Høyres vinnerresept på åttitallet. I motsetning til venstrefløyen i Ap og SV har vi ment at privat eiendomsrett, kapitalisme med sosialt ansvar og individuelt initiativ er positive grunnelementer i samfunnet. Vi har til og med trodd at god Høyre politikk var i de svakestes interesse. Vi har kjempet for å forandre for å bevare et slikt fellesskap, og vi har kalt oss verdikonservative. Med Foss i ledelsen gjennom nittitallet og frem til i dag, har Høyre utviklet seg til å bli et vulgærkonservativt parti. I det Høyre jeg vokste opp i lærte vi at skatt var sivilisasjonens kostnad. I dagens Høyre forklares skattelette med at borgerne slipper billigere unna det offentliges ran. Penger er alle tings målestokk i dagens Høyre. Er Foss egentlig så opptatt av politikk? Han er i hvert fall opptatt av penger. Når Foss er ferdig med å idiotforklare min begrunnelse for hvorfor jeg vandret mot venstre ved valget i høst, bruker han resten av tilsvaret sitt til å snakke penger i fire avsnitt etter hverandre. Foss og hans likesinnede gjør politikk uendelig kjedelig og verden uendelig liten. Omtrent 14,1 prosent.