Vi som er opptatt av politikk

HANS GEELMUYDEN kritiserer i Dagbladet 21. september Høyre med enkelte synspunkter om hva som førte til at Høyre gjorde et dårlig stortingsvalg. Jeg er glad for alle innspill, også kritiske, som på en konstruktiv måte bidrar til at Høyre igjen vinner valget i 2009 og kan gjennomføre vår politikk.Problemet med Geelmuydens innlegg, er at han slenger rundt seg med ubegrunnede karakteristikker og påstander. Han skriver for eksempel at «Høyre har fremstått som kaldt, snusfornuftig og arrogant. Så arrogant at partiet mente det norske folk burde takke Høyre, og ikke Vår Herre, for all velstanden». Dette gjør seg sikkert godt i en kommunikasjonsrådgivers kåserier, men det er jo omtrent umulig å føre en politisk debatt bygget på synsing og følerier. Politikk er mer enn en staffasje og kosmetikk - og jeg håper at kommunikasjonsrådgiveren Geelmuyden vil være interessert en bredere debatt enn den han selv snevrer seg inn til.Jeg takker Vår Herre for mye, men jeg tror også mine gode venner i Kristelig Folkeparti vil være enig med meg i at han verken skal ha æren eller ansvaret for hvordan det går i norsk økonomi. Når jeg har påpekt ofte at ting går godt i Norge, er det fordi jeg mener politikk spiller en rolle. Når flere kommer i jobb, flere bedrifter etableres, eksporten øker og optimismen øker, er det selvsagt ikke tilfeldig. Det har en sammenheng med den politikken vi har ført, med skatte- og avgiftslettelser og stramme budsjetter som har bidratt til å få ned renten og svekke kronekursen.Etter noen kjappe Google-søk forsøker Geelmuyden å fremstille det som om Høyre er mot offentlig velferd, fellesskapsløsninger. Selvsagt er vi ikke det. Det blir ikke sannere av at en kommunikasjonsrådgiver gjentar, som et ekko, Youngstorgets demagogi. Vi har tvert imot ført en politikk for å ruste opp den offentlige skolen. Vi har bevilget penger og gjennomført reformer som gjør at flere blir behandlet i det offentlige helsevesenet og køene er kortet ned. Og vi har gjennomført en pensjonsreform som skal sikre det offentlige pensjonssystemet.

NORGE ER HELDIGVIS IKKE slik Geelmuyden tror. Ingen partier har tydd til den type vulgær-retorikk som å fortelle at «verdens rikeste stat har skolebygg som detter ned, veier som man må ha nyrebelte for å kjøre på, tomme svømmebasseng og eldreomsorg med stoppeklokke». Hvis vårt land ser slik ut fra Oslo Vest, vil jeg anbefale å reise litt mer rundt i landet. Ja, det holder faktisk å holde seg oppdatert på det som skjer i Oslo, hvor Høyre i byråd hvert år har brukt rundt én milliard kroner på å pusse opp og bygge nye skoler.Geelmuyden sier han har gått til venstre. Det interessante er at han kritiserer oss for å «stenge alle kraner» og gjennomføre «ørsmå skattereformer». Vi har økt oljepengebruken, i tråd med handlingsregelen, og gjennomført de største skattelettelser noensinne i Norge. Alternativet han har stemt på, vil sannsynligvis ikke bruke mer penger totalt sett, men vil tvert imot øke skattene. Det mener jeg vil føre til et dårligere grunnlag for næringsvirksomhet i Norge, og på den måten undergrave grunnlaget for god offentlig velferd.