Debatt: Eirik Jensen saken

Vi som har fulgt Jensen-saken har mange spørsmål

Er det logisk at en som er beskyldt for å ha mottatt cirka 15 millioner kroner, får hjelp av samme mann til å betale litt på renovasjonen av et bad?

ALT ANSVAR: Hvorfor blir det godtatt at en undersøkelse av politietaten skal vente til Eirik Jensen saken er over? Etter mitt syn, prøver man her å skyve hele ansvaret over på Eirik Jensen, skriver artikkelforfatteren.
ALT ANSVAR: Hvorfor blir det godtatt at en undersøkelse av politietaten skal vente til Eirik Jensen saken er over? Etter mitt syn, prøver man her å skyve hele ansvaret over på Eirik Jensen, skriver artikkelforfatteren.Vis mer
Meninger

For dem som har fulgt saken tett direkte fra rettssalen og ikke bare gjennom media, så er det mange ting en bør undres over. Der er mange sterke politinavn som har satt spørsmålstegn ved det som har skjedd i denne saken. Mange av dem har gitt sterke vitnemål om hederligheten til Eirik Jensen. De er alle enten pensjonert eller nå i andre stillinger.

Det er lett for meg å konkludere med at det ikke er karrierefremmende å være offentlig uenig med det apparatet som har satt dette i gang.

Dommer Heyerdahl sa en av de første dagene i ankesaken: «Denne saken har vært i rettsapparatet i årevis.» Jeg er enig med henne i det. Jeg er også enig i at denne saken burde vært avsluttet for lengst. Den samme dommer avskriver juryens dom og sørger for at den fortsetter på uviss tid. Dette til stor belastning for Eirik Jensen. Og til stor kostnad for samfunnet. Ikke bare økonomisk.

Vi har med grøssende forundring sett at Spesialenhetens tolkinger av mange år gamle SMS-er er omgjort til indisier, som av tingretten og lagmannsretten er omgjort til bevis. Disse «bevisene» er gjengitt i pressen i vårt langstrakte land som bevis uten anførselstegn.

Like lite som man trenger juridisk embetseksamen for å tolke SMS-er, like lite trenger man juridisk embetseksamen for å forstå at synsinger og tolkninger er skadelig for den allmenne rettsfølelsen og ikke minst den rettssikkerheten vi er avhengig av, for at samfunnet skal fungere som det demokratiet vi alle er avhengig av.

Det har vært lekkasjer til pressen og andre utenforstående fra dag én.

Cappelens advokat fikk til et møte med landets Riksadvokat. Et møte hvor det ikke ble skrevet referat og ingen andre var til stede. Jeg nøler ikke med å stille spørsmål om det etiske aspektet ved å be om, og om aksepten av, dette møtet.

Cappelen har fått innvilget besøk i heimen i en størrelsesorden ingen andre fanger tidligere har fått.

Det har heller ikke vært noen restriksjoner ved disse besøkene. Politiet satt ute på gårdsplassen, mens Cappelen har hatt fri adgang til data, telefon etc. Det samme har Cappelen hatt adgang til når han er blitt fraktet til De Vibes kontor. Hvor han har oppholdt seg i timevis.

Alle andre advokater må pent innfinne seg i fengslene når de skal ha møter med sine klienter.

Det ble påpekt i appellene på støttemarkeringen i Oslo, at om Høyesterett eller Riksadvokaten ikke rettet opp i fagdommerne tilsidesettelse i lagmannsretten, ville det være mannen fra Bærum som var vinner.

Jeg mener vi må gå lenger enn det. Om Høyesterett eller Riksadvokaten ikke tar ansvar i denne saken, vil det være denne straffedømte kjeltringen som vil definere deler av loven i Norge for lang tid framover. Advokater vil kunne henvise til denne saken og pårope presedens i lang tid framover. Blir dette riktig? Er det slik vi vil ha det? Selvsagt ikke.

La oss derfor se litt på det logiske her. Jeg har sett at flere jurister har tatt til orde for at manglende logikk fikk dommerne til å sette juryens dom til side.

Er det logisk at en som er beskyldt for å ha mottatt cirka 15 millioner, får økonomisk hjelp av samme mann til å betale litt på renovasjonen av et bad?

Er det logisk at Eirik Jensen leverer tilbake en klokke han fikk av Cappelen om han var skyldig i korrupsjon?

Er det logisk at Asker & Bærum ikke informerer Oslo om mistanker de har hatt i mange år om Eirik Jensen?

Er det logisk at et menneske på sine eldre dager skifter personlighet og går imot alt han tidligere har stått for og kjempet imot?

Er det logisk at spesialenheten lytter bare til en narkosmugler og til en som selv innrømmer han er en løgnhals?

Er det logisk at rettsbelæringen juryen får, ikke inneholder noe av den logikken dommerne krever for å respektere juryens dom?

Er det logisk at Asker & Bærum ikke klarer å sette fast Cappelen, som de påstår at de har vært sikker på var stor på narko i over flere tiår?

Personlig synes jeg at alt dette er svært ulogisk.

Hvorfor blir det godtatt at en undersøkelse av politietaten skal vente til Eirik Jensen saken er over? Etter mitt syn, prøver man her å skyve hele ansvaret over på Eirik Jensen. Er dette for å unngå den opprenskingen som er helt påkrevet?

Noen må svare for hvordan all lekkasjen til pressen og det kriminelle miljøet var mulig.

Noen må svare for hvordan en politiavdeling kunne «vite» i 20 år at en «storsmugler» befant seg i deres distrikt uten at de gjorde noe.

Noen må svare for at de stengte informasjonsflyten til andre politidistrikt angående denne kjeltringen.

Hvem er ansvarlig for at arbeidsmiljøet i mange av politidistriktene er slik at det ikke strider mot alle lover og regler?

De ansvarlige forregner seg om de tror at disse tilstandene vil bli glemt, om de bare legger lokket på og skyver alt under teppet. Eirik Jensen har en støttegruppe bestående av 22.501 ansvarsbevisste og samfunnsinteresserte mennesker. De færreste kjenner ikke, eller har aldri truffet Jensen. Men en av grunnene til at de reagerer, er at det demokratiet og den rettsstaten vi har, her i dette lille furet værbitte landet, er preget av at vi har en sterk motstand mot overmakt, maktmisbruk, urett og urimelighet.

Jeg tror ikke at noen ønsker at en Cappelen skal ha noen påvirkning på loven, som igjen skal påvirke rettsvesenet framover. Han har smuglet store mengder narkotika inn i landet. Dette til stor skade for enkeltmennesker og samfunnet. Men han er ikke annet enn en kriminell, og har bare seg selv og sitt eget velbefinnende i tankene.

Alle må stoppe denne mannen i å få innflytelse og rettigheter som ikke tilfaller noen andre kriminelle.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.