Vi tar ansvar

LEGEMIDLER: I kronikken «Grådighet som dreper» i Dagbladet 25. september skriver Øyunn Holen fra Leger uten grenser grundig og saklig om årsaker til tuberkulose, og problemer med diagnostikk og behandling i land med dårlig utbygget helsetjeneste. Bakteriene blir stadig mer resistente mot de legemidlene som, sammen med bedre hygiene og levestandard, har vært med på å utrydde denne sykdommen i mange land. Nå trengs det nye medisiner, mer penger til forskning og produksjon, og ressurser til å distribuere medisinene slik at det ikke igjen oppstår feilbruk og resistens.

I beskrivelsen av ansvaret for utviklingen har Holen lagt bort grundigheten og sakligheten. I stedet trekker hun frem forslitte fraser som «grådighet i farmasøytisk industri». Hennes forslag om at norske myndigheter skal protestere mot patentrettigheter vil neppe stimulere til mer internasjonal forskning. Bare et robust patentsystem kan bidra til fortsatt forskning og utvikling av nye og mer effektive legemidler.

Mange legemiddelfirmaer har hatt økonomiske resultater som gir muligheter til å bidra til donasjoner og samarbeidsprosjekter med private og offentlige organisasjoner i fattige land. For åoppnå flere av FNs tusenårsmål bidro legemiddelindustrien med 65 prosjekter iperioden 2000 - 2005. Industriens helsetiltak omfattet 539 millioner mennesker og hadde en beregnet verdi på 4,4 milliarder amerikanske dollar.

Dette er selvsagt ikke nok for å løse det problemet som Holen tar opp. En rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2005 peker på at økt finansiering er et ansvar som ikke bare legemiddelindustrien har, men som i høyeste grad også de rike landene deler. Forskning og utvikling av legemidler gjøres mest effektivt i industriregi, mens de rike landene bør ta større ansvar for de ytre rammer. Partnerskap mellom legemiddelindustrien og andre aktører om forskning og finansiering vokser nå frem.

Det er økt optimisme når det gjelder nye medikamenter og vaksiner for verdens fattige land. En rekke legemiddelfirmaer har økt sin forskningsinnsats. Det gjelder også tuberkulose. Her utvikles det nå en ny vaksine som er under utprøving. Allianser mellom FN, den internasjonale legemiddelindustrien og store private givere som Ted Turner og Bill Gates er nødvendig for å nå tusenårsmålene på helse, skrev utenriksminister Jonas Gahr Støre i en kronikk i Dagbladet 23. september. Vi har alle et ansvar for den fattige delen av verden, og alle gode krefter bør trekke sammen.