Innsats mot Oslos gjengmiljøer:

Vi tar problemene på alvor

Jeg kjenner meg ikke igjen i overskrifter om lovløse tilstander i enkelte bydeler, eller et politi som mot bedre vitende har lagt ned alt som en gang virket.

TILSLØRER: Å kalle alt dette for «gjengproblemer» er ikke bare misvisende, det tilslører også kompleksiteten, skriver politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold (i midten) om den siste tidens hendelser. Her på folkemøtet på på Holmlia forrige uke, sammen med Justisminister Sylvi Listhaug og driftsleder for Enhet Øst John Roger Lund. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
TILSLØRER: Å kalle alt dette for «gjengproblemer» er ikke bare misvisende, det tilslører også kompleksiteten, skriver politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold (i midten) om den siste tidens hendelser. Her på folkemøtet på på Holmlia forrige uke, sammen med Justisminister Sylvi Listhaug og driftsleder for Enhet Øst John Roger Lund. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer
Meninger

Den siste tiden har nyhetsbildet vært preget av utfordringer i Oslo øst. Det har handlet om gjengkriminalitet, ungdomsvold og narkotikaomsetning, for å nevne noe.

Jeg har full forståelse for at politiets innsats får oppmerksomhet, men jeg ønsker å oppklare noen misforståelser som har kommet fram, og si noe om kompleksiteten i utfordringene. Her har neppe noen alle svar, eller raske løsninger.

Jeg kjenner meg ikke igjen i overskrifter om lovløse tilstander i enkelte bydeler, eller et politi som mot bedre vitende har lagt ned alt som en gang virket.

En påstand er at Oslo politidistrikt har nedlagt arbeidet mot organisert kriminalitet. Med politireformen har vi fått en ny struktur som legger bedre til rette for samhandling på tvers av våre driftsenheter, basert på bedre etterretning, herunder kunnskap om de utfordringene vi er satt til å løse. Dette kan neppe være noen ulempe. Selv om vi bruker andre begreper, er kompetansen og oppgavene der fremdeles.

Vi har etablert en ny, stor enhet som heter Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE), som består av ni seksjoner. Her har vi samlet våre spesialiserte politimetoder fra det tradisjonelle «orgkrim»-feltet, sammen med våre tyngste etterforskningsmiljøer - herunder seksjon for etterforskning av organisert kriminalitet og seksjonen som etterforsker alle drap og drapsforsøk.

I tillegg har vi opprettet egne etterretningsseksjoner både sentralt ved FEE og ved alle våre geografiske driftsenheter. Målet er å få økt kunnskap, effektiv straffeforfølgning og tettere samhandling internt for å forebygge og avverge.

Både spisskompetansen, metodene og menneskene er med videre. De jobber for fullt inn i den pågående innsatsen mot kriminelle nettverk og gjenger i Oslo øst og sør, som nå er forankret lokalt hos enhet øst – altså lokalpolitiet på Stovner og Manglerud. Jeg er ikke i tvil om at en viktig faktor for å lykkes er å ruste det lokale politiet enda bedre for å håndtere nærområdets problemer.

Nærhet til utfordringene og kunnskap om utspring og personene involvert, er en viktig angrepsvinkel. Vi må være aktivt ute og bygge relasjoner, hente informasjon og være til stede. Dette arbeidet gjør politiet i øst i tett og daglig samarbeid med de spissede enhetene ved FEE.

Vi mener det er nødvendig at politiets innsats må utvikles i takt med våre utfordringer og samfunnet for øvrig. Da gjengprosjektet ble opprettet i 2006, kom det som direkte resultat av en regelrett krig mellom to etablerte og svært synlige gjengmiljøer over lang tid, og en rekke skyteepisoder i det offentlige rom. Dette er nær historie som mange har glemt.

Selv om vi har hatt alvorlige gjengrelaterte saker de siste årene, er vi langt unna nivået den gang. Det skyldes blant annet god jobbing mot disse miljøene. Vårt «orgkrim»-miljø har her gjort en meget solid innsats.

Jeg har også lest noe i retning av at problemene ikke er tatt nok på alvor? Overhodet ikke. Vi har i lang tid vært svært tydelig på at Oslo har storbyutfordringer som samfunnet må ta på alvor. I det store bildet synker kriminaliteten i hele byen. Men bak tallene har vi samtidig sett en økning i kriminalitet og vold blant unge, spesielt i bydeler som også har utfordringer knyttet til levekår, skolefrafall, boforhold, integrering og sysselsetting.

Vi ser med stor bekymring på at unggutter rekrutteres som løpegutter for mer etablerte kriminelle aktører, under løfte om raske penger og status i gata.

Slikt kan friste mer enn en hverdag som ikke gir så mange framganger, ofte forårsaket av skolenederlag, dårlig råd, trangboddhet og problemer i hjemmet. Det er uhyre viktig å forsterke og utvikle innsatsen på disse områdene. Det koster langt mer å la problemene utvikle seg.

Å kalle alt dette for «gjengproblemer» er ikke bare misvisende, det tilslører også kompleksiteten. Problemene i enkelte av Oslos bydeler vil kreve langvarig bruk av politikraft.

Men kun å peke på politiet, demper bare symptomer. Heldigvis er både regjeringen og Oslo kommune opptatt av det samme, og ser at dette også handler om samfunnsproblemer som må løses gjennom bredt samarbeid og langvarig innsats fra alle – stat, kommune, politiet, barnevernet, skolene, og ikke minst alle våre engasjerte medborgere.

Folkemøtet på Holmlia viste en stor kraft i et stolt nærmiljø, en kraft til å stå imot destruktive krefter.

Jeg ser med uro på problemer med organisert gjengkriminalitet i storbyer i våre nærmeste naboland. Vi har ikke slike tilstander her i Oslo, men vi kan ikke lene oss tilbake. Oslopolitiet har stort fokus på bekjempelse av kriminelle miljøer og gjenger.

Jeg er ærlig på at vår største utfordring verken er organisering, kompetanse eller metoder, men kapasitet til å stå i slik innsats over lag tid, og samtidig kunne prioritere alle hovedstadens utfordringer.

For her finnes ingen «quick fix». Derfor er jeg svært glad for den ekstra bevilgningen som politiet får til innsatsen i Oslos østlige bydeler. Det vil styrke innsatsen som allerede pågår.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.