Vi trenger bred debatt om europaspørsmål

EUROPADEBATT: I sin lederartikkel onsdag 26. november siterer Dagbladet mitt utsagn om at man kan diskutere framtidig forvaltning av nordområdet med senkede skuldre. Det er riktig, og replikken falt etter at Europakommisjonen la frem sin arktiske uttalelse. Videre står det i lederen at "Utenriksministeren beroliget det norske folk slik at behovet for mer informasjon ikke oppleves som nødvendig". Dette blir derimot helt feil.

Det har vært en høyt prioritert oppgave for meg å bidra til mer informasjon og mer debatt rundt europaspørsmål. Vi gjør informasjon om EU og EØS mer tilgjengelig, i skrift og på nett. Vi har jevnlige møter med ulike samfunnsgrupper i seks fora for dialog om europaspørsmål: Nasjonalt Europaforum, Europakonferansen, Europaforum for frivillige organisasjoner, Europaforum for forskning, Europapolitisk forum for arbeidslivets parter og Europapolitisk forum for sentrale, lokale og regionale myndigheter samt Sametinget. Vi har også en egen Europaportal på regjeringens hjemmesider for å bedre informasjonen rundt europaspørsmål.

Bred debatt om utenrikspolitikk er viktig for meg, det gjelder selvsagt også om europaspørsmål, ikke minst i et nordområdeperspektiv. En slik debatt må gjerne fokusere på spørsmålet om Norge bør eller ikke bør bli medlem av EU. For min del er jeg enig med Thorbjørn Jagland som påpeker at en slik debatt må komme innenfra, som et eventuelt resultat av at et flertall i det norske folk ønsker det - og ikke som direkte følge av hva et naboland i dyp krise gjør.