Debatt: Muslimhat

Vi trenger en handlingsplan mot muslimhat

Her er fem konkrete tiltak som kan iverksettes.

PÅMINNELSE: Hendelsen i al-Noor-moskeen i Bærum er en brutal påminnelse om hvor viktig det er at muslimhat bekjempes, skriver artikkelforfatteren. Foto: John Terje Pedersen / Dagbladet
PÅMINNELSE: Hendelsen i al-Noor-moskeen i Bærum er en brutal påminnelse om hvor viktig det er at muslimhat bekjempes, skriver artikkelforfatteren. Foto: John Terje Pedersen / DagbladetVis mer
Meninger

Ingen skal være i tvil om at Høyre tar muslimhat på det største alvor. Den siste hendelsen i al-Noor-moskeen i Bærum er en brutal påminnelse om hvor viktig det er at denne formen for hat bekjempes.

STORTINGSREPRESENTANT: Mudassar Kapur (H).
STORTINGSREPRESENTANT: Mudassar Kapur (H). Vis mer

Politiet vil ikke alltid kunne ha full oversikt i forkant av slike hendelser. Derfor er jeg enig med Dagbladet i at det trengs tiltak for å bekjempe de holdningene som ligger til grunn for slike angrep. Jeg er derfor glad for at statsministeren, kulturministeren og religionsministeren er åpne for en egen handlingsplan. Det bør nedsettes et hurtigarbeidende utvalg som kan jobbe fram en slik plan og se på den i sammenheng med eksisterende planer

All form for rasisme, etnisk og religiøs diskriminering er rett og slett helt uakseptabel. Vi har alle et ansvar for å beskytte hverandre, ikke minst alle våre minoriteter.

Regjeringen har allerede jobbet en stund for å få til en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering der alle tiltakene ses i sammenheng. Veldig ofte er det akkurat de samme uttrykkene og mekanismene det er snakk om, uavhengig av hvilken gruppe som opplever trakasseringen. Fordommer, mangel på kunnskap og falske nyheter og konspirasjonsteorier på nettet er blant fellesnevnerne. Mange av tiltakene for å bekjempe rasisme og diskriminering er og bør også være de samme: Kunnskap, forskning og holdningsarbeid.

Flere hendelser den siste tiden, nå senest hendelsen i Eiksmarka i Bærum, viser imidlertid at det er behov for et spesielt fokus på muslimhat. Vi ser at utviklingen har gått veldig raskt i negativ retning, særlig på nettet. Vi ser netthets, falske nyheter og nettsteder som spyr ut fordommer, hat og myter. Disse holdningene sprer seg uunngåelig også videre i samfunnet.

Det er selvfølgelig ikke riktig, slik Dagbladet hevder, at Regjeringen har forholdt seg passiv. Det har vært jobbet veldig mye med denne konkrete problemstillingen allerede, men mye mer må fortsatt på plass.

Regjeringen har allerede satt i gang flere, større sektorovergripende tiltak på det likestillingspolitiske og justispolitiske området. De viktigste er strategien mot hatefulle ytringer, handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, handlingsplanen mot antisemittisme og handlingsplanen mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Det er flere konkrete tiltak som kan iverksettes:
* Registrere muslimhat som motiv for hatkriminalitet i alle politidistrikter.
* Gjennomføre holdningsundersøkelser med faste intervaller.
* Etablere og forsterke forskningsprogrammer om muslimhat i Norge.
* Etablere og forsterke prosjekter som bidrar til økt kontakt mellom muslimer og ikke-muslimer. For eksempel unge muslimer som kan reise til norske skoler og fortelle hvordan de opplever dette.
* Få fylker og kommuner med på en fellesdugnad der arbeidet settes høyt på den politiske dagsorden i samarbeid med etatene. Må skapes arenaer for deling av kunnskap og erfaring.

For å lykkes med dette må vi få med oss Kommune-Norge og etatene. For det er der arbeidet skal skje i praksis og i hverdagen. Dette er en nasjonal dugnad og den starter i våre lokalsamfunn.

Vi politikere har en plikt til å gjøre vårt absolutt ytterste for å til enhver tid forstå samfunnet vi lever i. Om samfunnet endrer seg, må vi være villige til å revurdere tidligere standpunkter. Om vi ikke følger med på disse endringene klarer vi heller ikke å sørge for relevante løsninger. Høyre er alltid opptatt av å lage virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker. Dette gjelder også selvfølgelig når muslimfiendtlige holdninger har økt i omfang.

Vi kan ikke ha et samfunn der grupper blir ekskludert fra arbeidslivet, trakassert på sosiale medier eller på andre måter føler at de er verdiløse eller redde for å vise hvem de er. Derfor mener jeg at det nå er nødvendig med en nasjonal handlingsplan mot muslimhat.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.