TAUSHET TAR LIV:  I den nye kampanjen til LDO og Krisesentersekretariatet settes det fokus på utfordringene med vold mot kvinner, nå vil de at Likestillingsminister Solveig Horne skal få på plass en havarikommisjon som kan jobbe med økt beskyttelse for kvinnene. Foto: hentet fra facebook-kampanjen.
TAUSHET TAR LIV: I den nye kampanjen til LDO og Krisesentersekretariatet settes det fokus på utfordringene med vold mot kvinner, nå vil de at Likestillingsminister Solveig Horne skal få på plass en havarikommisjon som kan jobbe med økt beskyttelse for kvinnene. Foto: hentet fra facebook-kampanjen.Vis mer

Vi trenger en havarikommisjon nå!

Solveig Horne må legge handling bak ordene om vold mot kvinner

Meninger

En av tre kvinner blir på verdensbasis utsatt for overgrep eller andre former for vold i løpet av livet. Vold mot kvinner skjer i alle kulturer og i alle sosiale lag, og mot jenter og kvinner. Horne sier tydelig i sin kronikk i Dagbladet 5/3 at dette er en av våre største utfordringer.  

Regjerningen kan enkelt omsette velvilje til handling for å beskytte kvinner mot vold og drap.  Det er ett tiltak som er smart, kostnadseffektivt og som kan redde liv — å nedsette en uavhengig havarikommisjon for utredning av hvert enkelt partnerdrap i Norge.  

Å være en kjæreste, partner, samboer, ektefelle eller eks er en potensielt farlig situasjon for noen. Volden i nære relasjoner kan eskalere og ende opp med drap, hvis ikke den blir stoppet i tide. Hvert fjerde drap i Norge er partnerdrap. 152 kvinner og 20 menn har blitt drept av partnere, eller tidligere partnere, i Norge i perioden 1991 til 2011.  

Mange av partnerdrapene skjer på tross av at de er varslede drap med tydelige faresignaler i tiden før drapet. Dessverre havarerer og svikter vi som fellesskap og samfunn. Offentlige tjenesteytere må bli bedre til å forhindre drap, og tenke kvinners beskyttelse i alt de gjør. Vi mener at regjeringen må få på plass en havarikommisjon som gransker hvert enkelt drap. En havarikommisjons oppgave er ikke å finne syndebukker, men å gi anbefalinger til hvordan det offentlige tjenesteapparatet kan beskytte kvinnen bedre.

En svensk havarigruppe har, etter sine granskninger av drap på kvinner i Sverige i årene 2010-2012, kommet frem til at godt over halvparten av drapene kunne vært forhindret dersom offentlige instanser hadde handlet annerledes og mer profesjonelt (63 prosent).

Det er derfor veldig viktig at Horne trekker frem integreringsprinsippet, som FNs handlingsplan fra Beijing i 1995 forplikter Norge til å jobbe ut i fra. Horne skriver "Likestilling skal innarbeides i all politikk og planlegging". Likestilling i betydningen å beskytte kvinner mot volden som særlig rammer dem, har vi ikke klart å innarbeide godt nok i tjenesteapparatets arbeid. Det betyr at vi må forbedre holdninger, kultur, praksiser og prosedyrer hos politi, kommuner, domstol, helsevesen, barnevern og skole.  

Havarikommisjon er et viktig tiltak for å forebygge og unngå at flere liv går tapt. Vi håper likestillingsministeren og justisministeren får på plass en kommisjon nå!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.