UTFORDRENDE ROLLE: Michelle Bachelet skal nå ta over posisjonen som FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun påtar seg en av de mest utfordrende rollene i FN, og vil trenge sterk støtte og flere ressurser, skriver artikkelforfatter. Foto: Samad / AFP / NTB Scanpix
UTFORDRENDE ROLLE: Michelle Bachelet skal nå ta over posisjonen som FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun påtar seg en av de mest utfordrende rollene i FN, og vil trenge sterk støtte og flere ressurser, skriver artikkelforfatter. Foto: Samad / AFP / NTB ScanpixVis mer

FN:

Vi trenger en menneskerettighetssuperhelt

I starten av september tar Michelle Bachelet over posisjonen som FNs høykommissær for menneskerettigheter. Dette skjer i en tid der menneskerettighetene er under et stadig sterkere press. Hun påtar seg en av de mest utfordrende rollene i FN, og vil trenge sterk støtte og flere ressurser.

Meninger

Michelle Bachelet viste seg som en sterk og dyktig lede da hun ledet UN Women gjennom de første årene av organisasjonens eksistens. Dette er egenskaper hun vil trenge som høykommissær for menneskerettigheter, men hun, og alle som ønsker en sterk menneskerettighetsstemme i FN, bør og reflektere over hvorfor stillingen ble ledig akkurat nå.

Nåværende høykommissær, Zeid Ra’ad al-Hussein, annonserte i desember i fjor at han ikke ville be om fornyet tillit i vervet. Al-Hussein har vært en uredd høykommissær, som ikke har unnlatt å kritisere navngitte land for menneskerettighetsbrudd. Dette har gitt han fiender i noen av verdens mektigste land.

Al-Hussein vurderte det slik: Et forsøk på å forlenge perioden som høykommissær ville innebære et spill der han måtte se en annen vei, og tie der han burde ha talt. For han var dette uaktuelt i en tid der menneskerettighetenes stilling er truet mange steder i verden.

Stillingen som høykommissær ble opprettet i 1993. På den tiden begrenset FNs menneskerettighetsarbeid og kritikk mot enkeltland seg til de landene som hadde en svak stilling i organisasjonen, og få venner blant vetomaktene.

Da mandatet til høykommissæren ble vedtatt, var det et helt sentralt poeng at han/hun skulle ha ansvar for å fremme og beskytte menneskerettighetene overalt. Siden da har FN hatt mulighet til å reagere på alle menneskerettighetsbrudd – uavhengig av om de begås i USA eller i Zimbabwe.

Når Bachelet tar over stafettpinnen fra al-Hussein, bør det gjøres noen grundige vurderinger av rollen og oppgavene til høykommissæren. I dag skal høykommissæren både gi teknisk støtte til menneskerettighetsoppfølging i enkeltland, og samtidig være fri til å kritisere dem som bryter menneskerettighetene offentlig.

Dette er en balansegang på stram line. FN-sambandet mener det er avgjørende for høykommissærens uavhengighet – og mulighet til å stå opp mot store som små land – at mandatet revideres.

Stillingen som høykommissær er et tveegget sverd: Gjør jobben godt, så får du neppe fornyet tillit. Ingen har til nå sittet to fulle perioder som høykommissær. Når en høykommissær som er ærlig og uredd i møtet med menneskerettighetsovergripere – også de store og mektige -, konkluderer med at han ikke kan gjøre jobben sin ordentlig hvis han søker om en ny periode, må vi tenke nytt.

En løsning er å utvide mandatperioden til seks år, men begrense den til kun én periode. Da vil man unngå utfordringen ved gjenvalg, samtidig som personen får være lenge nok i stillingen til å ha tydelig gjennomslag.

Mange fryktet at FNs generalsekretær Guterres ville erstatte al-Hussein med en mildere personlighet som ikke ville utfordre stormaktene. Heldigvis var frykten ubegrunnet. Michelle Bachelet har lenge stått opp mot menneskerettighetsbrudd.

Hun har dessuten vist at hun kan lede en underfinansiert organisasjon som blir utfordret av mektige stater. Den erfaringen kommer godt med når hun nå skal lede et menneskerettighetsarbeid som kun disponerer litt over 3 prosent av FNs regulære budsjett.

Norske myndigheter har vært en viktig alliert i arbeidet med å bygge opp FNs menneskerettighetsarbeid. Nå trengs de som en sterk partner for Bachelet. Det innebærer både hjelp til å sikre større budsjetter og politisk støtte for å reformere og effektivisere organisasjonen.

Mennesker fra hele verden forventer mye av Michelle Bachelet. Vi forventer at hun står fram som en sterk og tydelig stemme og forkjemper for menneskerettighetene, særlig i møtet med mektige overgripere. En ekte menneskerettighetssuperhelt.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.