Vi trenger en rettssikker uttransport

Var det virkelig rett å sende ut Abbasi-familien på denne måten? Det kunne vi faktisk hatt et bedre svar på.

Meninger

Denne uka har forsøket på uttransporteringen av familien Abbasi til Afghanistan preget nyhetsbildet, og skapt sterke reaksjoner. Saken har flere sider, men prinsipielt sett er det særlig to som er viktig: Vilkårene for opphold, og omstendighetene rundt uttransporteringen. Det første har ført til en politisk debatt som viser at det reelt sett ikke er flertall på Stortinget for noen annen politikk enn den som ligger bak beslutningen om å sende familien ut av landet. Vi mener det viser at hensynet til mindreåringe veier for svakt i slike vurderinger.

Men like viktig, og kanskje enda mer omstridt i denne aktulle saken, har vært måten Politiets utlendingsenhet har gjennomført forøket på retur. Er det virkelig greit å gå til aksjon kl 05 om morgenen, pågripe mindreårige med håndjern og forsøke å sende folk ut av landet som framstår bevisstløse?

Det kunne vi faktisk ha fått et bedre svar på enn i dag, dersom regjeringen hadde gjennomført politikk som Norge har skrevet under på. Da Norge implementerte EUs returdirektiv i 2010, forpliktet vi oss til å innføre et uavhengig tilsyn med tvangsreturer. Dette har trukket langt ut i tid, noe Norge har fått refs for fra EU-hold.

Hensikten med et slikt tilsyn er selvsagt å forsikre seg om at transporten er forsvarlig. Enkelte stemmer i debatten har denne uka kritisert medias fokus på enkeltskjebner, stilt spørsmål om mora faktisk var bevisstløs osv. Dette er debatter det ville vært veldig mye enklere å navigere i dersom vi hadde et velfungerende, uavhengig tilsyn. Vi skal selvsagt gå ut fra at Politiets utlendingsenhet (PU) gjør en skikkelig jobb, men i forvaltningsoppgaver som dette er det behov for kontroll og ettersyn. Det dreier seg om en alvorlig inngripen, og det omfatter mange mennesker. Over 5000 personer ble tvangsreturnert i fjor, og per mai i år er 1686 personer sendt ut av landet med tvang.

Regjeringen har nå bestemt seg for å opprette et slikt tilsyn, men legge det til Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat på Trandum. Medlemmene av dette rådet er direkte utpekt av justisdepartementet. Det vil være en dårlig løsning, ettersom PU ofte har tett kontakt med Justisdepartementet i forbindelse med uttransporteringer. Det vil kunne framstå som bukken som passer havresekken. Tilsynet vil ikke ha tilstrekkelig uavhengighet, og da faller hele poenget bort. Regjeringen må finne en annen organisering. Uttransporteringer av denne typen blir med jevne mellomrom store mediesaker - omstridte og kontroversielle. Det vil være i alles interesse å få et tilsyn med troverdighet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.