Vi trenger ikke flere ombud

Skal Norge bli et land der vi alle blir respektert, må vi slutte å snakke om «de» og «vi». Kåre Willoch ønsker et ombud for utviklingshemmede og påstår at Stortinget ikke ønsker ett, fordi de da faller tilbake til gammeldags tenkning. Hvem tenker gammeldags? De som ønsker å inkludere og likestille, eller de som ønsker å skille ut og segregere?

Mennesker med ulike stigma har blitt sett på som annerledes og plassert utenfor fellesskapet. Mange kan fortelle triste og sjokkerende historier om dette. Den største interesseorganisasjonen for utviklingshemmede i Norge, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, ønsker ikke å kategorisere og gruppere mennesker. Vi vil at alle som trenger hjelp og støtte i faser av livet, skal få det. Her mener vi det er Kåre Willoch som tenker gammeldags. Et eget ombud for utviklingshemmede vil ikke bedre situasjonen. Det vil tvert imot være med på å holde på «de» og «vi»-tenkningen.

Kai Zahl har rett i sitt innlegg 11. september: Det er på tide at mennesker med utviklingshemming får den omsorgen de har krav på. Fylkesmannen har ikke vært et sterkt nok tilsynsorgan og vi får nå et utvidet pasientombud. Vi trenger ikke flere ombud. Kåre Willoch påstår at utviklingshemmede ikke har talspersoner i Norge.

NFU har i 40 år vært en aktiv bidragsyter og pådriver for at utviklingshemmede skal respekteres på lik linje med andre innbyggere og få de samme rettighetene som andre. Ikke alle kommuner yter de tjenestene de er pålagt etter lovgivingen. Dette gjelder både utviklingshemmede, de som har andre former for nedsatt funksjonsevne, og eldre. En av NFUs viktigste oppgaver, er råd- og veiledningstjenesten. Mange tillitsvalgte gjør en stor frivillig innsats. Vi har jurister ansatt som bistår når lekmannens kunnskap ikke strekker til. Skal vi få et samfunn for alle må vi slutte å snakke om «de» og «vi», men si og vise at vi mener oss alle sammen.