VIKTIG: Hvis vi mener alvor med at begge foreldrene er, og skal være, like viktige omsorgspersoner i barnets liv, så er foreldrepermisjon en av de viktigste debattene vi tar, skriver innsenderne. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
VIKTIG: Hvis vi mener alvor med at begge foreldrene er, og skal være, like viktige omsorgspersoner i barnets liv, så er foreldrepermisjon en av de viktigste debattene vi tar, skriver innsenderne. Foto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Foreldrepermisjon

Vi trenger todelt permisjon, ikke mindre fedrekvote

Ved todelt foreldrepermisjon vil opplevd risiko ved å ansette kvinner og menn i fruktbar alder, være lik for arbeidsgiver. Dermed vil likestillingen bedres både i hjemmet og på arbeidsplassen.

Meninger

Debatten rundt foreldrepermisjon vekker mange følelser. Det er ikke så rart. Få tider i livet er så viktig som barna sine første leveår og båndene man knytter til sin egen baby.

Ofte kan permisjonsdebatten være vanskelig å trå i, men det betyr ikke at vi burde snakke mindre om det. Tvert imot er det enda viktigere at vi tar debatten. Hvis vi mener alvor med at begge foreldrene er, og skal være, like viktige omsorgspersoner i barnets liv, så er det en av de viktigste debattene vi tar.

Det må alltid finnes en balanse når vi lager permisjonsregler, siden mor er den som er gravid, føder og ammer. Biologi spiller en rolle. Det må aldri snakkes ned, for å bære fram et barn er en av de største påkjenningene kroppen kan gå gjennom. Vi skal heller aldri undervurdere hvor avhengig barnet biologisk sett er av mor den første tida.

Samtidig vet vi at mødre gjennomgående tar mer ansvar for omsorgen for barn og arbeidet i hjemmet enn fedre. Hvis vi ønsker å snu denne trenden må vi ta grep.

Er det en ting vi vet helt sikkert om fedrekvoten, så er det at de fleste fedre tar ut nøyaktig det antall dager kvoten er satt til. Når fedrekvoten endrer seg, så endres også antall dager fedre tar ut. Dette skjer uavhengig av om man får flere eller færre dager.

I tillegg vet vi at hos de fleste par er felleskvoten i praksis tildelt mor. Dersom vi ønsker å endre på fordelingen av permisjon mellom far og mor, framstår det derfor helt tydelig at det er antall dager far får tildelt, som må endres. Og nettopp derfor foreslår vi i AUF en todeling av foreldrepermisjonen.

For noen år siden skrev Dagens Næringsliv om menn i finansbransjen som fikk bonuser for å ikke ta ut pappapermisjon.

Det hindrer likestilling at man fortsatt føler at mor er den viktigste omsorgspersonen i barnets liv. Samtidig vet vi at uten lovfestet rett til permisjon, møter mange fedre som ønsker å være hjemme med barnet, problemer med sjefen når permisjonen skal tas ut. En tydeligere deling mellom far og mor gjør at man slipper å forhandle med arbeidsgiver om å få være hjemme med barn.

Ved todelt foreldrepermisjon vil dessuten opplevd risiko ved å ansette kvinner og menn i fruktbar alder, være lik for arbeidsgiver, og dermed vil likestillingen bedres både i hjemmet og på arbeidsplassen. Debatten rundt økt fedrekvote domineres ofte av historier om menn som på grunn av krevende jobbsituasjon ikke kan ta full permisjonstid, dette er problematisk fordi det impliserer at kvinner i større grad kan unnværes på sin arbeidsplass.

Vi trenger nye tiltak for å øke likestillingen i samfunnet, og derfor mener AUF det er på tide å innføre en todelt foreldrepermisjon. Dette gir barnet mer tid til å bli kjent med far, og det øker fars status som omsorgsperson. Den siste tidas debatt om reversering av økt fedrekvote er en avsporing. Som et stolt progressivt parti, må Arbeiderpartiet ta likestillingspolitikken videre, ikke bakover.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.