Redde for utvikling: Flertallet av politikerne i Modum har vært redde for utvikling, mener Jon Hovland. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
Redde for utvikling: Flertallet av politikerne i Modum har vært redde for utvikling, mener Jon Hovland. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Vi trenger utvikling framfor eiendomsskatt

Vi i Modum kan ikke bare sitte stille og rope på mer penger, vi må gjøre noe selv.

Meninger

For 25 år siden var Modum en «rik» kommune med mye penger på bok. Nå er Modum en «fattigere» kommune med få reserver på bok og lave skatteinntekter. Vi bruker mer penger på tjenestene enn hva vi får. Vi hadde en sak, for en tid siden, der vi lånte penger for å sette pengene tilbake på en reservekonto. Det er ingen krise i dag, vi må bare bruke mindre penger enn vi får. Hvorfor har det gått sånn?

Modum var en industrikommune, og vi hadde mange arbeidsplasser i kommunen. De siste 25 årene har mange av disse arbeidsplassene forsvunnet, vi har ikke greid å tiltrekke oss så mye ny næring. Vi hadde en lang periode der det var null befolkningsvekst i kommunen. Flertallet av politikerne var redde for utvikling, det ville føre til investeringer. Da måtte vi bygge større skoler, flere barnehager og en del annet.

Den tankegangen finnes ennå hos mange av bygdas politikere i dag. Vi kunne høre igjen argumentene i Vikersund Nord-prosjektet: Utvikling er farlig... det kan føre til kostnader. Det var en interessant konklusjon tidligere SV-leder Erik Solheim hadde kommet til: Seks og et halvt år på reise verden rundt i norsk bistands tjeneste har gjort sosialisten Erik Solheim til overbevist kapitalist - fattigdommen kan bare bekjempes med økonomisk vekst. Han mener hovedmålet med utviklingspolitikken fortsatt må være å bekjempe fattigdom, men at det ikke kan realiseres ved å kanalisere penger direkte til de fattigste. Pengene må gå til å støtte opp under næringslivet og bygge staten og velferden rundt næringslivet. Kaken må bli større. Det samme må en fremtidsrettet kommune tenke, vi må gjøre kaka i kommunen større.

Vi kan ikke bare sitte stille og rope på mer penger, vi må gjøre noe selv. Stoppe utviklingen vil gi færre arbeidsplasser, som igjen gir kommunen færre ressurser. Det gir kutt i kommunale tjenester. Alle arbeidsplassene i privat næringsliv i Modum, der de tjener penger, bidrar til den kommunale kaka. For å få den kommunale kaka større, må vi gjøre Modum mer attraktivt.

Vi i Høyre vil ikke utvide kaka ved å utvide eiendomsskatten, det er helt klart. Det er to valg. Vi velger utvikling framfor eiendomsskatt. Arbeid er grunnlag for velferd, trygghet og selvstendighet. Vi ligger i et område med stor konkurranse om å få arbeidsplasser og nye innbyggere, da må vi bli best på å legge til rett for dette. Vi må være aktive. Vi må gjøre Modum mer attraktivt. Vi har mange attraktive «besøkelsespunkt» som Blåfargeværket, Krøderbanen, Vikersund Hoppsenter, og en fin natur, men det vil ikke si det samme som at vi er en attraktiv bokommune, eller en god kommune å etablere en bedrift i.

Et eksempel er Loes ønske om å etablere seg på Kløftefoss. Hvorfor er dette vanskelig? En god bokommune har gode skoler, nok barnehageplasser, omsorgstjenester skal være der når vi har behov for dette. Når vi sammenligner alle kommunene i Norge, leverer Modum et tjenestenivå som rangeres som nummer 384 av 428 kommuner. Det kan vi dessverre ikke være stolte av. Vi i Høyre vil gjøre noe med dette. Vi har et veldig bra kultur- og folkehelsetilbud i Modum. Fritiden til nye innbyggere kan vi fylle. Infrastrukturen er jeg overbevist om at vi har på gang. Jeg tror både på ny RV35 og lokaltog på Randsfjordbanen.

Det er en jobb å gjøre videre, men det får vi til. Alt dette er avhengig av en god utvikling og flere arbeidsplasser i kommunen. Å utvikle tettstedene våre og få flere arbeidsplasser er nøkkelen til å lykkes med å skape en enda bedre kommune å bo og drive i. Modum Høyres program sier mye om dette.