VIL IKKE MER: Venstres nåværende ståsted ute på høyre fløy, med flere unge, liberale i ledelsen på bekostning av en bredere og distriktsriktig profil, gjør at jeg ikke lenger ønsker å være med, skriver mangeårig venstrevelger. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix
VIL IKKE MER: Venstres nåværende ståsted ute på høyre fløy, med flere unge, liberale i ledelsen på bekostning av en bredere og distriktsriktig profil, gjør at jeg ikke lenger ønsker å være med, skriver mangeårig venstrevelger. Foto: Gorm Kallestad / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Venstres vei

Vi velgere og folkevalgte føler et svik

Farvel til Venstre efter 33 år.

Meninger

Venstre har vært mitt parti i mye over en generasjon. Som ganske ung imponerte Bent Røiseland meg, særlig under Kings Bay-saken. Jeg meldte meg inn i 1985, men hadde lenge vært påvirket av den dyktige Venstre-lederen Eva Kolstad som satte miljøet først. Og som skolemenneske tiltrakk skolepolitikken meg.

Terje Bjøro.
Terje Bjøro. Vis mer

Jeg har vært folkevalgt som bydelsutvalgsmedlem fra 1989 til dags dato, sittet i bystyret i 12 år, vært medlem av Fylkeslandbruksnemnda, NRK-råd, Havnestyre, ligningsnemnd, bankstyre, driftsstyrer, Venstres landsstyre. Jeg er leder i Nettverk for seniorer i Venstre og sitter som BU-nestleder i Venstres ordførernettverk.

Det har vært en spennende og givende reise i et parti som har kjempet for demokrati, skole for alle, miljø, raushet og varme i samfunnet. I tillegg til Eva Kolstad har jeg hatt stor glede av samarbeidet med Halfdan Hegtun, Olaf Kortner og Lars Sponheim.

Vemodig er det nå å si takk for seg. Det gjør jeg selv om jeg er i en valgperiode. Og det etter en prosess som har tatt tid.

Mitt hovedankepunkt er Venstres inntreden i en regjering med Frp, et parti hvis folkevalgte jeg respekterer, men hvis grunnsyn hva gjelder kultur, miljø og innvandring jeg har vanskelig for å akseptere.

Venstres landsstyre 2017 vedtok at vi ønsket å gå inn i en regjering med Høyre og KrF, og at e regjering med Frp var helt usannsynlig. Det gikk vi til valg på, det bedyret vi.

Så snur partileder Skei Grande etter valget uten å ha et ekstraordinært landsmøte slik som KrF prisverdig hadde i høst. Det er for øvrig mye godt i Jeløya-plattformen, men vi velgere og folkevalgte føler et svik, og vi er bekymret over alt det kaos og all den uryddighet fellesskapet med Frp har medført. Det er trist at regjeringstaburettene blir så viktige.

I tillegg har Venstre de siste år vendt seg mer og mer mot høyresiden, sågar i enkelte saker lagt seg mellom Høyre og Frp. Arbeidsmiljøloven og skepsisen til fagforeninger er gode eksempler. Man vil frata seniorer ekstra ferieuke og kutte ned på sykefraværsrettigheter.

Det gamle solidariske og sosialliberale Venstre forsvinner på bekostning av et liberalistisk syn.

I forrige bystyreperiode protesterte jeg da Venstre, sammen med høyresiden, gikk inn for salg av kommunale barnehager. Det var meget dårlig utredet. Salg medførte stor fortvilelse for de ansatte, mange mistet sine vel fortjente pensjons- og AFP-muligheter, barn byttet barnehage, det ble turbulens, men byrådet sto fast. Dagens byråd opptrer ikke slik.

Jeg var også Venstres fraksjonsleder i Kultur- og utdanningskomiteen og måtte kjempe mot min egen partifelle, byråd Hallstein Bjercke, for at vi ikke skulle legge ned lokale biblioteker,

som skolebiblioteket på Smestad og Nordtvet bibliotek i Grororuddalen, et bibliotek som har stort besøk av skolebarn hver dag og er et fristed hvor de kan gjøre lekser med trygge voksne rundt seg. Heldigvis forsto Frp situasjonen og sørget for bystyreflertall mot nedleggelsene.

I høst har vi vært vitne til et borgerlig hardkjør mot skolebyråden som har ønsket en betimelig kursendring i Utdanningsetaten. Høyre har brukt spenningen mellom etatsdirektør og skolebyråd i sin valgkamp. Venstre har hengt seg på. Varslingssaken har gjort det hele vanskelig og gjort skolebyråden sårbar. Bare det at direktører i en etat varsler mot en politisk leder er en sak for seg.

I en slik situasjon burde Venstre vært vaktbikkje for sine idealer og ikke glemt sin kamp mot embetsmannsstaten. Vi burde ha forventet en mer støttende og solidarisk holdning i Rådhuset mellom partiene. Og Venstre må være klar over at i skolesaker er vi svært mange som ikke ønsker alt av tester og måling, men læring i elevenes eget tempo med mer trygghet. Venstre må ikke bli et mini-Høyre som dilter etter Høyre i et smalt og prestasjonsmålende skolesamfunn.

Venstre har vist liten interesse for seniorpolitikk, noe jeg som leder av Venstres nettverk for seniorer har merket. Partiledelsen responderer ikke og har ikke skjønt hvor viktig gruppen seniorer er, og hvilke tiltak som bør initieres.

Venstre må bli mer uavhengig også i eiendomssaker og i utbyggingssaker der mektige investorer presser på. Og Venstre må være klar over folkekravet om bevaring av verneverdige hus, og at grønne lunger er hellige.

Venstre har vært et flott parti. Grunnsynet tar jeg med meg videre. Men Venstres nåværende ståsted ute på høyre fløy med vesentlig flere unge, liberale i ledelsen og i partiets organer på bekostning av en bredere og distriktsriktig profil gjør at jeg ikke lenger ønsker å være med.