Visjoner for Oslo: Med Høyre i spissen har vi bidratt til å utvikle Oslo i en positiv retning, skriver Fabian Stang og Stian Berger Røsland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Visjoner for Oslo: Med Høyre i spissen har vi bidratt til å utvikle Oslo i en positiv retning, skriver Fabian Stang og Stian Berger Røsland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Vi vil at Oslo-elever skal vinne nobelpriser og bli gründere som Steve Jobs

Arbeidet for å gjøre Oslo til en enda bedre by å bo i blir aldri ferdig.

Meninger

Oslo vokser fordi Oslo er en attraktiv by å bo og arbeide i. Norges beste skole løfter alle elever uavhengig av utgangspunkt, og vi tar nye steg for at Oslo som by skal gå fra å være en klimavinner i Europa til å nå verdenstoppen. Med aktivt forebyggende arbeid har vi skapt en tryggere by og vi skal øke satsningen. I usikre økonomiske tider skal vi bidra til å trygge arbeidsplasser i næringslivet med de beste vilkårene for nyskaping og vekst.

En forutsetning for at Oslo skal kunne fortsette veksten som en smart, trygg og grønn by, er en god skole. Oslo-skolen skal fortsatt være i Norges-toppen, og vi skal løfte alle elevers kunnskapsnivå, uavhengig av utgangspunkt. Oslo-skolen skal kunne måle seg med de beste i Europa, både i grunnskolen og innenfor yrkesfag og studiespesialisering. Vi vil at Oslo-elever skal ta flere EM-gull i yrkesfag, bli nobelvinnere og gründere som Steve Jobs - og det er mulig når vi gir alle elever de rette mulighetene, undervisning og oppfølging.

Høyre vil satse på alle lærerne i Oslo-skolen og gi god etter- og videreutdanning fordi flere gode lærere er hvordan vi får mer kunnskap i skolen. Og for å sikre at enda flere fullfører og består videregående opplæring skal vi satse på tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk og matematikk. Fremover vil vi at Oslo skal etablere egne skoler som satser på realfag, språk og økonomi og et tettere samarbeid med byens næringsliv. Et godt eksempel er Ullern videregående skole der forskning, innovasjon og bedrifter er inne i skolehverdagen.

I Oslo har vi landets høyeste kollektivandel med de mest fornøyde kollektivkundene. Vi har landets laveste bilandel. Nylig la vi frem landets mest ambisiøse sykkelstrategi, og med et klimaveikart har vi planer for hvordan Oslo skal bli en nullutslippsby.

Når vi skal gjøre Oslo grønnere må vi få ned utslippene fra transportsektoren, som i dag står for 60 prosent av klimagassutslippene våre. Målet om 50 prosent klimagasskutt innen 2030 og klimanøytralitet innen 2050 er mulig når vi skal utbedre og utvide kollektivtilbudet, og gjøre kollektivtrafikken fossilfri innen 2020. Vi skal åpne Lørenbanen allerede i 2016 og oppgradere Oslos trikkepark. Det neste vi skal bygge og gjennomføre er det vi liker å kalle «de fire store»: ny bane til Fornebu, ny sentrumstunnel, nytt signalanlegg for T-banen og ny bane til Ahus. I tillegg til utslippsfri kollektivtrafikk skal vi stille miljøkrav til taxier og varetransport.

Sykkelandelen skal økes til 16 prosent innen 2025 ved å bygge ut sykkelveinettet og integrere sykkelen i byutviklingen, forbedre eksisterende infrastruktur med skilting og tydeligere oppmerking av sykkelfelter. Samtidig skal vi tilrettelegge for at gåbyen Oslo fortsatt er et sted der man vil ta beina fatt. Fremtidige veiprosjekter skal også innrettes med prioritering av sykkel og kollektivtransport. Utbyggingen av E18 er et konkret eksempel der Statens Vegvesen nå oppgir en forventet reduksjon på 30 prosent trafikk om utbyggingen skjer. Dette er god klimapolitikk i tråd med klimaforliket, og forenlig med Oslos klimamål.

Vi vil at Oslo skal være en trygg, åpen og tilgjengelig by. Godt forebyggingsarbeid bidrar allerede til at kriminalitetsstatistikken går ned til tross for befolkningsveksten, og det må vi bygge videre på.

Vi vil at alle innbyggere skal bli enda tryggere på at de får de tjenestene de trenger, og at de leveres med god kvalitet. Vår ambisjon er at Oslo skal være en foregangsby for kvalitet i eldreomsorgen. Når de eldre vil bo hjemme hele livet eller så lenge som mulig, skal vi legge til rette slik at de kan leve aktive liv. Vi skal satse på velferdsteknologi og tilpassede bo- og tjenestetilbud til hver enkelt. Og vi skal bygge Norges første demenslandsby med små boenheter utformet som ordinære hjem med landsbylignende omgivelser som torg med gater, kafeer og butikker. Landsbyen skaper et miljø hvor man kan bevege seg trygt inne og ute, slik man er vant til.

Vi vil at byen vår også skal være tolerant. Mangfold og åpenhet er viktige bærebjelker i vårt samfunn, og derfor vil vi at vi skal jobbe videre mot radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom prosjekter i kommunen og i skolen.

Oslo skal være en god by å etablere bedrifter i. Da er forutsigbar og trygg økonomisk styring av byen viktig, og moderniseringsarbeid som gjør at samarbeidet mellom privat næringsliv og offentlig sektor blir enklere. Vi jobber med at kommunale anbudsprosesser skal bli enklere å forholde seg til for bedriftene. Vi skal fortsette å finne nye områder der kommunen kan utfordre leverandører til å løse behov og komme med nye og innovative forslag til løsninger. Vi skal fortsette å satse på bedrifter som kan tilføre kommunen kompetanse og kunnskap utenfra, for eksempel innen velferdsteknologi og barnehagedrift. Og vi skal fortsette å slippe små innovative bedrifter inn i anbudsprosessene våre.

Med Høyre i spissen har vi bidratt til å utvikle Oslo i en positiv retning. Vi har landets beste skole som løfter alle elever, et kollektivsystem som får flere til å la bilen stå og forebyggingsarbeidet nytter. Det har vi fått til uten eiendomsskatt. Men arbeidet for å gjøre Oslo til en enda bedre by å bo i blir aldri ferdig. Vi har lyst til å fortsette det vi har begynt på etter 14. september.

Godt valg!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.