FOTLENKE: Elektronisk fotlenke er et samfunnsøkonomisk lønnsomt alternativ til fengsel. Foto: NTB Scanpix
FOTLENKE: Elektronisk fotlenke er et samfunnsøkonomisk lønnsomt alternativ til fengsel. Foto: NTB ScanpixVis mer

Vi vil fortsatt trenge fengslene

Elektronisk fotlenke er et godt supplement til fengsel, men ikke en erstatning, skriver justisminister Anders Anundsen. 

Meninger

Sverre Olav Trovik fra Juss-Buss spør i en replikk i Dagbladet 23. mai om når fengslene legges ned. Han viser til en nylig publisert evalueringsrapport om gjennomføring av ubetinget fengsel med elektronisk kontroll (EK).

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll skal som hovedregel ikke innvilges til personer domfelt for volds- eller seksuallovbrudd. Det samme gjelder dersom lovbruddet er begått i eget hjem eller mot medlemmer av husstanden. EK fremmer økonomisk trygghet for pårørende og gir domfelte bedre mulighet til å ivareta sine sosiale forpliktelser overfor familien.

Mange av funnene i evalueringen er positive. Evalueringen viser at straffegjennomføring med EK gir lavere fare for tilbakefall til ny kriminalitet enn soning i fengsel. Evalueringen bekrefter også at ordningen tar hensyn til ofrene og den allmenne rettsfølelse.

EK er et samfunnsøkonomisk lønnsomt alternativ til fengsel. Samtidig er jeg opptatt av at EK skal være en reell straff. Den domfelte må holde seg rusfri. Kriminalomsorgen gjennomfører hyppige kontroller. Strenge vilkår gjør at straffegjennomføringsformen på langt nær egner seg for alle.

Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere muligheten for å utvide ordningen. En mulig utvidelse må imidlertid ikke gå på bekostning av hensyn til ofre, pårørende og den allmenne rettsfølelse.

EK er som rapporten viser et godt supplement til fengselsstraff. Men selvsagt er ikke dette en erstatning for fengsler. Regjeringen vil fortsatt legge vekt på å sikre nødvendig kapasitet for gjennomføring av straff både i fengsel og i samfunnet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.