NY STRATEGI: Kulturminister Thorhild Widvey og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre la fra en ny strategi for landets biblioteker i dag.
Foto: NTB SCANPIX / VIDAR RUUD
NY STRATEGI: Kulturminister Thorhild Widvey og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre la fra en ny strategi for landets biblioteker i dag. Foto: NTB SCANPIX / VIDAR RUUDVis mer

- Vi vil skape en bølge av arrangementer i folkebibliotek i hele Norge

Ny strategi for bibliotekene lagt fram i dag.

(Dagbladet): - Jeg gleder meg som en unge til å sette i gang med dette! sa Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre etter å ha lagt fram den nye nasjonale bibliotekmeldingen sammen med kulturminister Thorhild Widvey på Drammen bibliotek i dag.

Bibliotekstrategien, som egentlig skulle vært lagt fram i juni, viser hvordan regjeringen vil styrke og utvikle landets folkebibliotek.

Blant målsettingene er bedre felles infrastruktur, mer digitalt innhold, og ikke minst mange flere arrangementer, både i store og små bibliotek over hele landet.

- Vi vil skape en bølge av arrangementer i folkebibliotekene i hele Norge, sa Sira Myhre.

Frir til kommunene Bibliotekene kan blant annet få penger til reiser, annonsering, mindre tilrettelegging av bibliotekrommene, og andre nødvendige utgifter i forbindelse med aktivitetene.

- Vi vil skape et redskap som gjør at små og store bibliotek har mulighet til å fylles med innhold. Så får ordførere, rådmenn og fylkesordførere se hva de kan gjøre. Vårt ønske er at de vil gå inn med penger videre, sa Sira Myhre.

Regjeringen legger opp til en ny modell for tredeling av prosjekt- og utviklingsmidlene til bibliotekene, en pott som i år var på 48,5 millioner kroner.

Én del skal gå til bibliotekutvikling, én til å lage felles infrastruktur for bibliotekene, og en stor pott skal gå til aktiviteter. Andre del av denne potten, det vil si 22,5 millioner kroner, lyses ut via Nasjonalbiblioteket i morgen.

Digital inngangsport Som eksempel på aktiviteter hun ønsker seg mer av, nevnte Widvey bokbad, forfatterintervjuer, politiske debatter, halloweenfester, barneteater, skrivekurs, og spillkvelder for barn og unge.

- Det er bibliotekarene og bibliotekene selv som skaper de gode bibliotektjenestene. Statens oppgave er å tilrettelegge og stimulere utviklingen lokalt. Vi vil legge til rette for biblioteket som et sted der vi kan møtes, reflektere og utvikle vår dannelse, sa Widvey.

Når det gjelder det digitale innholdet, understreket Sira Myhre at det dreier seg om mer enn e-bøker. Også tidsskrift, musikk, film, dataspill, og det digitale biblioteket Nasjonalbiblioteket sitter på, skal være tilgjengelig hos folkebibliotekene.

- Folkebibliotekene skal bli en digital inngangsport, sa han.

Markant nedgang i besøk Tidligere i dag publiserte også SSB en ny undersøkelse om bibliotekbruk, finansiert av Kulturdepartementet, som viser en markant nedgang i bruken av norske bibliotek. Omkring 40 prosent av oss har besøkt bibliotekene det siste året, noe som er en nedgang på 10 prosentpoeng fra 2005.

Personer over 44 år bruker biblioteket omtrent like flittig som tidligere, men det er blant de yngste, i aldersgruppen 16-44, nedgangen kommer til syne. Likevel svarte 77 prosent av de spurte i undersøkelsen at det er viktig at kommunen har et godt bibliotek.

Margunn Haugland, leder i Bibliotekarforbundet, er svært positiv til den nye bibliotekmeldingen, og tror tiltakene kan bidra til å få opp besøket.

- Det tror jeg absolutt. Her er det mange tiltak som handler om biblioteket som møteplass, det vil gjøre det enda tydeligere hva slags møteplass vi er og hva vi kan tilby, sier hun til Dagbladet.

- Vi synes dette er en god strategi. Vi er blant dem som har etterlyst Nasjonalbiblioteket som en større aktør på utvikling av folkebibliotekene, og det er veldig positivt at de skal bli det. Så blir det spennende å se hvordan den nye modellen for fordeling av midler vil fungere, om det får den virkningen de ønsker.

Ønsker seg mer penger Mariann Schjeide, leder for Bibliotekforeningen, ønsker seg enda mer midler.

- Dette var omtrent som forventet, egentlig. Meldingen kommer med veldig klare oppgaver til Nasjonalbiblioteket, nesten som en liten bruksmanual for dem. Vi hadde håpet at de skulle få en mer offensiv rolle, og det har de fått. Når det er sagt, var det ingen av oss som var så naive at vi trodde det ville komme en bibliotekmilliard. Men det er jo det det skorter på, sier hun.

- Den kommunale selvråderetten er veldig sterk, spesielt under denne regjeringen, og jeg kan ikke se hvordan vi skal komme opp igjen på et anstendig nivå der. Det ligger noen føringer her som vi vil bruke for alt det er verdt, men så veldig framtidsretta og visjonært, er ikke dette, sier Schjeide.