Videoopptak i retten?

Ingress

Meninger

Mange som overvar rettssakene mot tidligere ordfører Rune Øygard var imponert over offerets framtreden i retten. Hun måtte forklare seg om de mest intime og private forhold i to rettsomganger, men gjennomførte avhørene på en verdig måte. Hun gikk i stor detalj inn på forhold som måtte fortone seg som vanskelig å gjenta gang etter gang og bidro til å opplyse saken.

Andre ofre i volds- og sedelighetssaker opplever det som sterkt belastende å gjenta i full rett sin opplevelse av hva som skjedde. Enkelte greier rett og slett ikke å gjennomføre vitnemålet. Det skjer fra tid til annen at offeret ikke greier å si et ord når saken kommer for retten, ofte lang tid etter at den angivelige forbrytelsen skjedde.

I Dagsavisen i går reiser rettsbetjent ved Borgarting lagmannsrett, André Kvalheim, spørsmålet om det ikke ville lette situasjonen om adgangen til å gjøre videoopptak av første forklaring ble utvidet og gjort mer vanlig. Hvis det gjøres videoopptak av en detaljert forklaring tidlig i etterforskningen, vil den kunne spilles av når saken kommer for retten. Dermed vil offeret slippe å gjenta sin forklaring flere ganger, på et tidspunkt da minnene om hendelsen kanskje også er svekket.

Forslaget er interessant, men ikke uten problematiske sider. I en straffesak er det både tiltalt og vitner, og det kontradiktoriske prinsipp fordrer at begge parter står fram i retten og forklarer seg gjennom utspørringer fra begge sider. Dommere og jurymedlemmer skal gjøre seg opp en mening om hva som er skjedd på bakgrunn av bevis og forklaringer i retten. Hvis offeret blir borte fra rettssalen og unngår konfrontasjon med den tiltalte, kan det svekke mulighetene for å belyse saken så godt som ønskelig.

Det er stor enighet om at mange voldssaker, særlig voldtekter, aldri blir anmeldt, blant annet fordi ofrene kvier seg for å måtte stå fram med sin forklaring både for politi og rett. På den annen side er det også mange ofre som opplever det som positivt å snakke om hendelsen. Det siste imøtekommer også prinsippet om at saker skal opplyses i åpen rett. Videoavhør i retten kan, som advokat Hege Salomon framhever overfor avisa, være en mulighet i visse anledninger, men dagens ordning bør opprettholdes som hovedregel.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.