Viggo vinner maktkampen

Dagsrevysjefen Viggo Johansen får sine krav om flere lederoppgaver i NRK innfridd. Dermed dropper han trolig TV2-planene.

Dagsrevysjefen blir tildelt større ansvar når det gjelder å avgjøre den journalististiske retniningen for Dagsrevyen. Samtidig blir, etter det Dagbladet erfarer, nyhetssjef Gunnar Høidahl fratatt slike oppgaver.

Degradert

Sentralt plasserte kilder i NRK sier til Dagbladet at Høidahl skal utføre flere administrative oppgaver og jobbe mindre med journalistikken i nyhetsavdelingen. I realiteten en degradering, selv om man utad forsøker å dekke over dette. Viggo Johansen skal også ha fått ledelsen med på å gi nyhetsdekningen på NRKs websider til Dagsrevyen.

Etter at NRK-ledelsen ble kjent med Viggo Johansens samtaler med kanalledelsen i TV2 sist tirsdag, fikk de fart på prosessen med å imøtekomme Viggo Johansens krav om bedre kontroll over egen stab.

Klagebrev normalt

De ansatte i Dagsnytt og Dagsrevyen skrev nylig et brev til ledelsen der de krever bedre styring og ledelse av avdelingen. Kommentar Tom Berntzen?

-Det var en uttalelse fra klubbene. Dette er en del av en helt normal prosess for å utvikle nyhetsproduktet i NRK, sier nyhetsdirektør Berntzen.

-Er det normalt at klubbene skriver klagebrev til ledelsen?

-For meg er det normalt.

-Vil Viggo Johansen få flere oppgaver i framtiden, samtidig som Høidahl fratas noen?

-Som sagt, vi er inne i en produktutvikling med store organisatoriske endringer. Samtidig har vi en anstrengt økonomisk situasjon. Vi vet ikke hvordan denne utviklingen ender til slutt.