Viggos kosekrok?

REDAKSJON EN: Journalist Øystein Lie kommer med et voldsomt angrep på RedaksjonEN og spesielt programleder Viggo Johansen i Dagbladet på julaften, basert på studio-intervjuet med prinsessegemal og forfatter Ari Behn. Angrepet spenner fra de forsøksvis mer analyserende kommentarer rundt magasinformen i fjernsynet («debattformen på tv er blitt for snill og stereotyp»), til ufine personangrep på Viggo Johansen («Nå er ikke alle disse programlederne like solbrune som Viggo Johansen, men det kan kanskje ordnes i sminkerommet»). Hovedinnvendigen mot programmet synes å være at RedaksjonEN har for lite kritisk journalistikk og for mye koseprat. RedaksjonEN er uten sammenligning landets viktigste og mest sette magasinaktualitetsprogram. Viggo Johansen har ledet RedaksjonEN med stø hånd gjennom mer enn 600 programmer. Som en kuriositet kan nevnes at RedaksjonEN har hatt til sammen mer enn 64 millioner seere siden programmet startet med Johansen i programlederstolen. I høst har programmet også økt sin oppslutning. Det er en bragd i et tv-marked som nå synker foruroligende fort i konkurransen med særlig internett.

I VÅR MÅLPLAKAT definerer vi RedaksjonEN som et nyhetsmagasin med reportasjer og gjester. I all hovedsak har RedaksjonEN dagsaktuelle debatter rundt hendelser i inn- og utland. Men det er åpent for at redaksjonen kan velge å vie programmet til møte med en spesiell og interessant person. Da er det vår journalistiske filosofi at vi gjennom vårt intervju gjerne vil høre disse menneskene fortelle. I slike intervjuer stiller vi de spørsmålene vi tror våre seere forventer å få svar på - i en form som gjør at vi faktisk får svar. Seertallene for det aktuelle programmet tyder på at flesteparten av våre seere oppfattet Ari Behn som en spesiell og interessant person. Nesten halvparten av alle nordmenn (46 prosent) som så på fjernsyn på det aktuelle tidspunktet, fulgte Johansens intervju med Behn - det vil si 513 000 nordmenn over 12 år. Det er for øvrig det andre mest sette RedaksjonEN denne høsten. Tilbakemelding fra publikum viser at Johansen nyter stor tillit i befolkningen. Ett av de områdene vi får best tilbakemeldinger på, er når Johansen har møtt en spesiell person og gir denne rom til å snakke uten avbrytelser og sterke konfrontasjoner.

SELVSAGT er det vår plikt å revitalisere våre nyhetsprogrammer, det gjør vi og det skal vi fortsette med. Alle våre TV-magasiner - RedaksjonEN, Standpunkt og Urix - er hver dag og hver uke under grundig evaluering. Lies forslag om at programlederjobben gjennom uka skal fordeles på flere er for så vidt interessant, men vitner om mangel på forståelse av fjernsynsmediet. Det tar tid å få etablert tillit hos seerne. Det har RedaksjonEN og Viggo Johansen klart.