Viktig Dagblad-journalistikk

Jens Brun-Pedersen om katolisisme.

KATOLISISMEN: «Magasinets journalistikk har infantile og totalitære trekk», er de sterke ordene fra en indignert lege, Jo Fuglestved i Dagbladet 30.9. Denne gangen er det ikke Dagbladets fokus på hjernetomme TV-programmer eller tanketomme kjendiser som får unngjelde. Snarere at Magasinet lar en rekke kjente, ressurssterke og beleste individer få komme til ordet på bakgrunn av den bemerkelsesverdige trenden om konvertering til katolisismen blant norske intellektuelle.

Mens sivilisasjonen går sin kronglete veg framover og vi alle får nyte fruktene av demokrati, fornuft og ny viten, underkaster mange av våre landsmenn - individer som er utstyrt med de mest veltrimmede hjernecellene i landet, et autoritært livssyn som minner mer om middelalderen enn historiens mest opplyste tid, nåtida. Men kan neppe kalle et magasin aktuelt dersom ikke dette skulle være et tema for oppegående lesere av en samtidsorientert publikasjon.

Det faller legen tungt for brystet at Magasinet lar disse skarpe individene få bryne seg på aktuelle problemstillinger som likestilling for homofile, abort, prevensjon, skilsmisse osv. Dersom Fuglestved hadde visst litt mer om journalistikk enn det han gir uttrykk for, ville han ha skjønt at en journalist ville neppe hatt en lysende karriere foran seg dersom vedkommende ikke hadde inkludert slikt i en reportasje som denne. Kanskje Dagbladet tar seg råd til å sende et par av sine medarbeidere for å snakke med intellektuelle i Polen - der det sies at flokker av dem konverterer til den lutherske delen av kristendommen - lut lei av katolisismens stivnede og konservative rolle som mange av dem kanskje er? Det ville vært en fin oppfølging av artikkelen om norske konvertitter.

Fuglestved avslutter retorisk og lurer på hvorfor ikke Dagbladet stiller spørsmål om «Humanismens hus» som et konspiratorisk sted der makt utøves. Svaret hans er selvfølgelig at: «…humanetikere har jo - til forskjell fra kristne, korrekte læresetninger», skriver han. Korrekte? Jeg foreslår lesning av kristne dagsaviser spredt utover det ganske land. Jeg kan love at der er det FrP og KrFs synspunkter som representerer det korrekte og normale. Fienden (dvs Human-Etisk Forbund) blir i disse kretser sjikanert og latterliggjort nærmest daglig. Nylig sa jeg i en bisetning at «vår tidsregning» som en benevnelse ikke er så dum når Kristus trolig ble født noen år før Kristi fødsel. Det som skjedde i etterkant viser med all tydelighet at slikt ikke er en korrekt læresetning i store deler av vårt land - ei heller i VG. Sjekk også hva mange kommuner mener om myndighetenes oppfølging av det menneskerettighetsstridige KRL-faget - og legen vil finne hva som virkelig er politisk korrekt i landet vårt. De intellektuelles taushet omkring samme tema sier også sitt.

Disse kristne avisene bør ha full frihet til å fortsette med hån av sånne som meg. Dagbladet bør også fortsette å beskrive, gjerne med en enda mer kritisk tilnærming, trender - ikke minst blant intellektuelle i Norge.