- Viktig debatt

- Det er viktig at disse problemstillingene debatteres. Vi har en helt annen påvirkning i dag enn for bare 15 år siden, sier forsker Ragnhild Bjørnebekk.

Bjørnebekk har forsket på hvordan mediene er med på å utvikle barns virkelighetsforståelse. Hun mener skolene også har et ansvar for å ta opp problemstillingen.

- Barn og ungdom tolker opplevelser de får i hverdagslivet. Hvis hendelser på fjernsyn framstilles på en realistisk måte, kan barn tro at voksenverdenen er slik, sier Bjørnebekk.

Også forskeren mener foreldrene har ansvar.