Viktig skildring

Stig Holmås har en merkelig evne til å gjenskape en gutts opplevelse av Bergen i 1950- og 60-årene.

Uten store fakter, men med presise detaljer gir han byen konturer, lukt og konkrete sanseinntrykk. Denne gangen handler det om en kjernefamilie, mor, far og sønn, en sønn som suger inntrykk fra farens motstandskamp, og som etterhånden blir betrodd løpergutt på et verksted for lampeskjermer, hjemmekjent i leverandørenes fabrikker, på kaiene der fjorddamperne trekker kjølvannsstriper til bygdene, for ikke å snakke om verkstedet selv, der frøken Grahn tålmodig maler blomster på silken.

Gjetter

Men det ville ikke være Stig Holmås om han nøyet seg med presise bergensbilder. Her et utgangspunkt for frøken Grahn, medlem i farens motstandsgruppe under krigen, en gang forlovet med en jøde som blir arrestert og sendt til Tyskland.

Vi opplever gryende ny- nazisme: «Jeg trodde ikke de ville komme tilbake,» sa Håkons far, «ikke så snart. Hun sa det, men jeg trodde det ikke.» Holmås gir seg ikke ut på lange forklaringer. Snarere tvertimot. Han er påholden med å understreke sammenhenger. Leseren får gjette. Men hun er frøken Sarah Grahn, som hadde vært forlovet med jøden. Slik utvider Holmås perspektivet.

Budskap

Løpergutten Håkon Muri blir infiltratøren Håkon Muri, han som blir inkorporert i en ny-nazistisk gruppe med internasjonale forbindelser, som til slutt er med på en ekspedisjon til Portugal, der målet er en buss med jødiske skolebarn. Og rammen er en grøftekant i Portugal, der Håkon ligger lammet og venter på ny-nazistenes hevn, etter å ha forpurret planene.

Det er i grøftekanten han gjenopplever løperguttens Bergen, Sarah Grahns sorg, sin egen nølende kontakt med ny-nazistene. «Lampeskjermer» er en roman med dramatisk bakgrunn i fortid og nåtid, for den saks skyld også med streiflys inn i fremtiden. Boken er avdempet i sin form, også når dramatikken er nær og påtrengende. Stig Holmås er en forfatter som gudskjelov har noe på hjertet, noe så påtrengende som et budskap. En viktig og velorganisert bok som kaster lys både tilbake og fremover.