Viktig skritt på riktig vei

Ingress

Meninger

Heldigvis er antall nordmenn som blir radikalisert til terroraksjoner eller krigføring i fremmede land en liten gruppe mennesker som i stor grad er kjent av politiet. Det er likevel flere grunner til å ta radikalisering på alvor i Norge.

Relativt sett er det en høy andel nordmenn som har reist til Syria for å krige. Kun Danmark har en høyere andel «fremmedkrigere» i sin muslimske befolkningen, viste en sammenstilling forsker Thomas Hegghammer gjorde i fjor høst.

22. juli 2011 ble en viktig påminnelse av at det finnes grobunn også for voldelig ekstremisme blant kristne, hvite nordmenn med meninger på en annen politisk flanke. Gjørv-kommisjonen problematiserte også at de ikke hadde mandat til å se på hvilke lærdommer vi kan trekke fra terroraksjonen til arbeidet med å stanse radikalisering. Det er derfor riktig og viktig av det offentlige Norge å sette spørsmålet på dagsorden.

Gårsdagens presentasjon av «Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme» viser tydelig at regjeringen tar problemstillingen på alvor. Ni departmenter og Statsministerens kontor har bidratt til arbeidet, som har involvert alt fra politi, barnevern, helsevesen, forskingsmiljø og fritidsklubber til utlendingsforvaltning, kriminalomsorg og lærere.

Det er bare fire år siden daværende justisminister Knut Storberget la fram sin handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, med mange av de samme målene som denne. Den nye handlingsplanen er imidlertid mer konkret på oppfølgingen. Vi er skeptiske til det statsminister Erna Solberg kaller borgernes «plikt til å varsle» og avventer det konkrete lovforslaget om strafferegulering av «fremmedkrigere». Men hovedinntrykket av planen er mange gode tiltak, med viktig forskningsstrategi, satsing i kriminalomsorgen, forebygging av hatefulle ytringer, veiledning til foreldre, arbeid mot frafall i skolen og overfor unge utenfor arbeidsmarkedet, samt nye læringsressurser i skolen. Her er både forebyggende tiltak fra ung alder og konkrete tiltak for dem i risikosonen.

Som justisminister Anders Anundsen selv sa på pressekonferansen: Dette problemet løses ikke ved lanseringen av en handlingsplan. Det følger også lite penger med tiltakene. Men, blir intensjonene og de konkrete punktene i handlingsplanen omsatt til praksis, er dette et viktig skritt på riktig vei.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.