LO-NESTLEDER: Hans Christian Gabrielsen
LO-NESTLEDER: Hans Christian GabrielsenVis mer

Viktig varsko

Norsk økonomi kan fort havne i en ond spiral.

Meninger

Anslag om økende arbeidsledighet forårsaker vanligvis ikke de største overskriftene. Når Statistisk sentralbyrå tror den vil øke fra 4,1 prosent i år til 4,3 prosent neste år, eller når NHO tror den vil bli på 4,5 prosent, forblir dette tall som ikke berører 95 prosent av arbeidsstyrken. Når Norges Bank setter ned styringsrenta til rekordlave 1,0 prosent, utløser det jubel og kjøpelyst hos de fleste låntakere. Bare samfunnsøkonomer tolker dette som et klart krisetegn. Derimot skvetter vi litt når vi leser om arbeidsledighetstall over 100000. LOs nestleder, Hans Christian Gabrielsen, sa til NRK i går at det ikke har vært høyere arbeidsledighet siden 1993. Da hadde vi vært gjennom et boligkrakk og en bankkrise. Arbeidsledigheten var den gang rekordhøy og omfattet 6 prosent.

Krisetidene rundt 1990 stimulerte trepartssamarbeidet. Regjeringen Brundtland nedsatte i 1991 Kleppe-utvalget, ledet av tidligere finansminister Per Kleppe. Den la fram sin innstilling i 1992 og lanserte solidaritetsalternativet. De som hadde arbeid skulle være solidariske med dem som ikke hadde det. Derfor gikk arbeidslivets tre parter inn for en svært moderat lønnspolitikk som sikret kjøpekraftsutviklingen, men knapt mer. Regjeringen, LO og NHO hadde felles kriseforståelse og var enige om hva slags tiltak som kunne virke.

Nå har krisa en annen karakter. Boligprisutviklingen har ennå ikke vist seg å være dramatisk. Det er langt igjen til rekordledighet. Likevel bør regjeringen ta økningen i ledighet på dypeste alvor. Det er ikke lenger bare oljenæringen som merker virkningen av fjorårets varige oljeprisnedgang. Nå har det forplantet seg til tjenestenæringer og offentlig sektor som lenge har trodd de var skjermet.

Nettstedet rubrikk.no, som registrerer ledige stillinger, forteller at det er 30 prosent færre ledige stillinger enn for et år siden. Det betyr at kampen om arbeidsplassene hardner til. Samtidig har vi en årlig arbeidsinnvandring på om lag 40000. Når sysselsettingsveksten uteblir, vil følgelig arbeidsledigheten stige. Da havner norsk økonomi fort i en ond spiral. Det må regjeringen motvirke. Spørsmålet er hvordan, når kommunenes skatteinntekter svikter, når bedriftsledere er pessimistiske og regjeringen er opptatt av skattelettelser.