Vil beholde eierskapsgrensa

Et ekspertutvalg har kommet med endringsforslag til Medieeierskapsloven.

NY LOV:  Kulturminister Anniken Huitfeldt mener det er riktig med en lov som sikrer mangfoldet i norsk media. I går la ekspertutvalget fram sine forslag til endringer i Medieeierskapsloven, som ønsker å beholde grensa for nasjonalt eierskap.

Foto: Nina Hansen / Dagbladet
NY LOV: Kulturminister Anniken Huitfeldt mener det er riktig med en lov som sikrer mangfoldet i norsk media. I går la ekspertutvalget fram sine forslag til endringer i Medieeierskapsloven, som ønsker å beholde grensa for nasjonalt eierskap. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Et ekspertutvalg har gjennomgått Medieeierskapsloven for å kunne tilpasse regelverket til en flyktig mediehverdag. Endringene som utvalget foreslår vil danne grunnlaget for Kulturdepartementets arbeid med et nytt lovforslag.

- Regjeringen mener det er riktig å ha en lov om medieeierskap for å sikre mangfoldet i norske merdier. Jeg er også enig med ekspertgruppa når de foreslår å beholde grensa for nasjonalt eierskap, sier kulturminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Dagens eierskapslov begrenser medieselskapenes eierandel til 33 prosent av det nasjonale markedet.

- Gledelig Dagbladets ansvarlige redaktør, John Arne Markussen, beskriver dette som gledelig.

- For det første er det gledelig å se at utvalget mener det er en sammenheng mellom medieeierskap og mangfold. I tillegg er det viktig at utvalget faktisk foreslår at det skal bli en lov, ikke bare at de overlater dette til Konkurransetilsynet. For det tredje er det viktig at man holder fast ved at det skal være en tydelig eierskapsbegrensing på nasjonalt nivå, med andre ord at det skal være tre store nasjonale medier, sier Markussen. 

Endrigsforslag Blant utvalgets forslag til lovendringer, nevnes det at elektroniske medier skal bli integrert og regnet som en del av de tradisjonelle mediemarkedene. Det er også fremmet forslag om at systemet for avgrensning av markedene bør endres og ikke forhåndsdefineres, slik som i dag. 

Utvalget ønsker også at reguleringen på regionalt nivå fortsetter, men at det skal skje gjennom en forskrift. Ekspertgruppa foreslår også at vertikal integrasjon ikke blir regulert i loven.

Gruppa ledes av advokat Mona Søyland. Hun har med seg professor Øystein Foros ved NHH og professor Tanja Storsul ved UiO.

-GLEDELIG:  Ansvarlig redaktør i Dagbladet, John Arne Markussen. Foto: Espen Røst / Dagbladet
-GLEDELIG: Ansvarlig redaktør i Dagbladet, John Arne Markussen. Foto: Espen Røst / Dagbladet Vis mer