Vil belyse 11. september

Folk tørster etter å få vite mer om hva som førte fram til terrorangrepene mot USA. Islamekspert Kari Vogt og forlagssjef Anders Heger har skrevet ei bok som skal gi kunnskap og innsikt. Boka er antatt som hovedbok i Bokklubben Nye Bøker.

- Bokprosjektet ble utløst av det som skjedde 11. september, sier Kari Vogt.

Boka har fått tittelen «Bruddet - hellige krigere og en ny verdensorden».

- Ønsket har vært å forklare og belyse, sier Vogt. - Forklare må ikke forveksles med «forsvare» eller «akseptere». Vi veit mye om ideologien hos gruppene vi mener sto bak terroren. Boka går nærmere inn på hvordan grupper i Saudi-Arabia, Pakistan og Afghanistan kunne fusjonere i et nettverk, og hvordan en ekstrem bevegelse vokste fram i 90-åra. Vi ser nærmere på hvordan disse gruppene tolker Koranen og tradisjonen, og slik forsøker vi å gi leserne bakgrunn for å forstå mer av det som førte fram til 11. september.

De to forfatterne begynner med å ta for seg innholdet i teksten Atta etterlot seg, og nøster videre på det ideologiske. Blant annet den nye fortolkningen av det klassiske martyriet.

- Den nye martyren tar ikke bare sitt eget liv, men tar andre med seg i døden i en hellig krig. En ekstrem tolkning av den klassiske tradisjonen.

bin Ladens historie

Osama bin Ladens historie og al-Qaida-nettverket vies også bred oppmerksomhet. Boka tar utgangspunkt i bin Ladens kamp mot den sovjetiske okkupasjonen i Afghanistan i 1982 og fører historien fram til i dag.

- Heger og jeg har reist mye i den muslimske verden, og boka baserer seg på samtaler mellom oss to. Vi konsentrerer oss om det ideologiske og religionspolitiske, det er ingen generell framstilling av den politiske situasjonen i Sør-Asia. Boka er skrevet for å formidle kunnskap og samtidig være spennende lesning. En framstilling som skal gripe og fenge en interessert leser, sier Vogt.

Attas instruks

Bokas tittel forklarer forfatteren slik:

- Det arabiske ordet «al-tawba» blir i den norske koranoversettelsen gjengitt som «bruddet», ordet kan også bety «anger», «vendepunkt» og «besinnelse». Det viser til Koranens sura ni, og ble valgt fordi Mohammed Atta trolig har hatt en instru ks om å lese to suraer før han styrte flyet inn i det første tårnet. Sura ni var en av de han leste.

PÅ REKORDTID: - Cappelen ønsket ei bok om bakgrunnen for det som skjedde 11. september i løpet av to måneder. Det var ikke mulig, så vi fant en liten vri, sier Kari Vogt.
SJEFEN SKREV: - Arbeidet med boka foregikk helt fram til i går, sier forlagssjef Anders Heger i Cappelen.