ØKT BESKYTTELSE: Medieansvarsutvalget ønsker å styrke personvernet i møte med sosiale medier som Facebook. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
ØKT BESKYTTELSE: Medieansvarsutvalget ønsker å styrke personvernet i møte med sosiale medier som Facebook. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Vil beskytte enkeltpersoner fra blogging og Facebook

Utvalg foreslår å styrke personvernet i møte med sosiale medier.

(Dagbladet): «Medieansvarsutvalget mener den enkeltes personvern i møtet med uredigerte medier primært bør sikres gjennom å styrke og videreutvikle det ikke-rettslige tjenestetilbudet.»

Slik lyder en av hovedkonklusjonene til Medieansvarsutvalget som i dag la fram sin innstilling til kulturminister Anniken Huitfeldt.

Les hele utredningen her

Utredningen «Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag» tar for seg en rekke punkter som strafferettslig redaktøransvar, medienes ansvar for brukerskapt innhold, kildevern og medieansvarslov.

Vil styrke slettmeg.no På flere av disse punktene konkluderer utvalget med at det ikke er behov for strengere rammer, regler eller lovverk.

Men når det gjelder forholdet mellom personvern og sosiale medier, eller «ikke-redaktørstyrte medier» som utvalget også kaller det, oppfordrer utvalget til flere tiltak:

• Styrking av tjenesten slettmeg.no

• Styrke kompetansen og myndigheten til Datatilsynet

Økt kompetanse Mediansvarsutvalget mener Datatilsynets tjeneste slettmeg.no må få større ressurser til både å håndtere saksmengden, samt bygge opp nødvendig kompetanse. Utvalget oppfordrer også til en sterke profilering av tjenesten.

Ole Morten Knudsen er en av tre ansatte ved slettmeg.no, og er veldig fornøyd med utvalgets vurdering.

- Siden vi starta har vi hatt en jevnt økende pågang. Det er mange som sliter med personlig informasjon som ligger på nettet, og som trenger råd og veieldning for å forstå hvordan man skal kontakte den ansvarlige og i hviken form, sier Knudsen til Dagbladet.

Facebook versting Slettmeg.no håndterte i perioden januar til og med april 1975 henvendelser.

Den desiderte verstingen var Facebook. Hele 39% av henvendelsene gjaldt denne tjenesten.

Når det gjelder Datatilsynet mener utvalget at kompetansen burde heves slik at tilsynet får myndighet til å vurdere i større grad forholdet mellom ytringsfrihet og personvern.

Det oppfordres også til å endre personopplysningsloven § 7. Uvalget ønsker å ta ut unntaket som gjelder personalopplysninger med et «opinionsdannende formål».

Ingen medieansvarslov Et mindretall i utvalget, bestående av Svein Brurås, førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Gunnar Flikke, leder i Trøndelag Redaktørforening og Guri Hjeltnes, professor ved BI, ser en egen medieansvarslov som prinsipielt og praktisk viktig.

De ønsker at redaktørene i større grad må stilles til ansvar enn de gjør i dag, og at kildevernet må styrkes ytterligere slik at journalister ikke kan bli pålagt av retten til å oppgi sine kilder.

Dette forslaget støttes ikke av flertallet, men utvalget går likevel inn for at reglene om kildevern bør utvides, og at det avgjørende bør være om virksomheten har et journalistisk formål.

- Overrasket Svein Brurås er «overrasket» over at resten av utvalget ikke delte mindretallets syn, men håper og tror at deres forslag til medieansvarslov likevel vil nå gjennom.

- Redaktørene har i dag full styringsrett, og det bør knyttes et ansvar til denne styringsretten, sier han til Dagbladet, og peker på at Ytringsfrihetskommisjonen har foreslått en tilsvarende lov tidligere.

Kulturminister Anniken Huitfeldt er godt fornøyd med arbeidet som er lagt ned.

- Utvalget har gjort et grundig arbeid. Vi skal nå se på forslaga, og NOUen skal ut på ordinær høring, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

ØKENDE PÅGANG Ole Morten Knutsen i Datatilsynets nettsted slettmeg.no, får stadig flere hanvendelser. Flest gjelder Facebook. Foto: Øistein Norum Monsen/DAGBLADET
ØKENDE PÅGANG Ole Morten Knutsen i Datatilsynets nettsted slettmeg.no, får stadig flere hanvendelser. Flest gjelder Facebook. Foto: Øistein Norum Monsen/DAGBLADET Vis mer