Vil bli hyggelig Dagsrevy-sjef

Den hardtslående bergenseren Hans-Wilhelm Steinfeld vil vise de mer hyggelige og vennlige sidene av seg selv i sin nye jobb som sjef for Dagsrevyen.

Steinfeld stiller gjerne skuldra til disposisjon for fortvilte NRK-medarbeidere.

- Jeg har et godt håp om å få bruke den siden av meg som er positiv og i godt humør, den som får smile oppmuntrende og klappe folk på skuldra. Med meg som sjef blir det forsatt litt «kjære mor», sier Steinfeld.

- Hva med økonomistyring, da. Fikser du det?

- Som korrespondent er jeg vant til å jobbe med budsjett og økonomi. Jeg vet i alle fall forskjell på kredit og debet, humrer Steinfeld.

Britisk TV-konsept

Steinfeld har det siste året gått «i skole» som assisterende nyhetssjef under Gunnar Høidahl. Den nye Dagsrevysjefenhar 21 års erfaring i NRK.

- Det blir ikke en lett jobb, ut ifra vår tøffe økonomi. Men vi har en gjeng her som er vant til å stå på, så det tror jeg ikke er noe problem. Vi har svært gode menneskelige ressurser som fortsatt vil holde på med vesentlighetsjournalistikk, sier Steinfeld.

Han vil videreføre det han karakteriserer som Dagsrevyens britiske konsept.

- Folk reiser mer og har et høyere utdannelsesnivå. De stiller større krav. Ryktet om at folk er dumme er betydelig overdrevet, sier Steinfeld, som synes TV2-nyhetene har lagt seg på en mer amerikansk linje.

Spillende trener

- Slik sett utfyller vi hverandre, sier han, og understreker at han ikke har noe vondt å si om sine kolleger i TV2.

Nyhetsjegeren synes fortsatt det er drivende spennende å krige om nyhetene, og han akter ikke å forsvinne helt fra skjermen. Steinfeld vil være en slags spillende trener.

Tidligere Dagsrevysjef Gunnar Høidahl har tatt over Tom Bertnzens stilling som programsjef i Aktualitetsavdelingen.

Berntzen har for øvrig begynt i den nyopprettede stillingen som distrikts- og nyhetsdirektør i NRK.