Vil du bli milliardær?

I LØPET AV SOMMEREN har vi sett hva den formodede nesten-milliardæren, Idar Vollevik, ville bruke pengene sine til når han fikk dem. Noe skulle gå til Brann, noe til show og noe som betaling for å bli den første norske astronauten. I tillegg skal han bli den nye Kjell Inge Røkke. Vi får se. Men nå er det i hvert fall mulig. Milliarden er i boks. Han har solgt mobilselskapet Chess til TeliaSonera for 1,6 milliarder kroner. Uansett: Idar Vollevik har vært en entusiastisk, oppegående og flink forretningsmann som har skapt Chess, som han nå selger. Han har bygd selskapet opp fra ingenting til at det nå når han selger har ca 350 000 aktive kunder. Han har laget et billigkonsept hvor Chess er gjennomgående billigere en de andre mobiloperatørene på alle tjenester. Når skal Chess slås sammen med NetCom som eies av TeliaSonera. NetCom får 350 000 nye kunder som har kostet eieren 1,6 milliarder kroner, dvs litt over 4000 kroner pr abonnent. Er dette en fornuftig pris? I tilfelle hvorfor? I kjølvannet av salget har en rekke analytikere antydet at prisen er for høy. Dette fnyser TeliaSonera av, ifølge Finansavisen. For TeliaSonera kan selvsagt regne. Det må være lønnsomt for dem å overta Chess, en effektiv billigbutikk med relativt liten fortjeneste for 1,6 milliarder. Når jeg sier billigbutikk, er det fordi dette er konseptet; når jeg sier relativt små marginer, henspeiler det på forretningsmodellen for Chess.Chess har ikke et eget mobilnett. Selskapet har vært en såkalt tjenesteleverandør som for en stor del har benyttet Telenors nett, og har kjøpt de systemer som trenges for å levere mobile tjenester til sine kunder fra Telenor. For dette har Chess forhandlet en grossistspris, og det er på grunnlag av denne Chess har måttet skape sine overskudd, i tillegg til det de har skapt av egen effektivitet. Telenor er under enhver omstendighet forpliktet til å gi tjenesteleverandørene en rabatt på 25% i forholdet til det sluttbrukerne betaler. Det har de siste årene vært foretatt flere oppkjøp av tjenesteleverandører. To av disse er danske Telmore som ble kjøpt for ca 850 kr pr kunde og Sense som ble kjøpt for ca. 1.400 kr pr. kunde. Det er derfor mange mener det må være ne spesielt med Chess. Og det er det.

FOR Å FORSØKE å finne forklaringen kan vi starte med å se hva TeliaSonera selv sier i Aftenposten for 30. august: Grunnen til at TeliaSonera kan betale mer enn de andre aktørene, er at de eier NetCom. Dermed kan de oppnå samordningsgevinster. Konserndirektør Kenneth Karlberg regner med at tilbakebetalingstiden for kjøpet vil bli rundt fire år. Det korte og det lange i dette er at kundene fra Chess blir mer lønnsomme når de beveger seg over i NetComs nett. Og det gjør de. Det har Willy Jensen i Post og Teletilsynet og Torild Skogsholm i Samferdselsdepartementet bestemt at de skal gjøre. Dette krever en liten oppklaringsrunde: For at alle abonnenter i alle nett skal kunne snakke med hverandre, ikke bare med dersom er i samme nett, men også med dem som er knyttet til andre nett, pålegges operatørene å skape kontakt mellom nettene. Telenor Mobils kunder kan snakke med NetCom kunder på tvers av de respektive nett. Dette kalles samtrafikk, og det tar operatørene betaling for. Prisen for å avslutte en samtale i et annet nett en det kunden er knyttet til, kalles termineringspris og betales av operatørene.Nå skulle man tro at det den ene operatøren betaler for å bringe frem en samtale og terminere den i sitt nett, skulle være det samme som dersom den gikk i motsatt retning. Og da tror man rett: I Sverige er for eksempel prisene symmetriske. Men i Norge er det annerledes. Telenor betaler NetCom 101 øre hver gang en Telenor-kunde ringer til en NetCom-kunde, mens NetCom betaler Telenor 79 øre når samtalen går den motsatte vei. Og da går regnestykket opp. Kundene i Chess, blir med et slag spesielt lønnsomme for TeliaSonera. Enkle beregninger viser at termineringsinntektene for TeliaSonera vil kunne øke med nærmere en kvart milliard kroner. Av disse skyldes mange titalls millioner særreguleringen i Norge. Og de er for alle praktiske formål kostnadsfrie.Og Willy Jensen og Torild Skogsholm har skapt en ny milliardær. Men kan den norske unntakstilstanden vare? Har TeliaSonera allikevel forregnet seg? Vi får se.